Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 18/05/2024 01:08 GMT+7

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018

Biên phòng - Ngày 10-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

5c37640e3f5e02a679000556
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng...

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó, năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; trong đó, tập trung đột phá thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; trình Bộ Chính trị ban hành Chiến lược Quốc phòng, quân sự; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia.

97h1yriwsg-9623_f_jqqg24z22_3
Thượng tướng Phan Văn Giang báo cáo kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng năm 2018 tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng thời xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; toàn quân đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết, giữ vững niềm tin và uy tín với nhân dân; chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật; chỉ đạo triển khai toàn diện công tác bảo đảm hậu cần, tăng cường quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư và kinh tế quốc phòng; chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế được kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước…

10ydcmihpv-9623_f_jqqg250f4_5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các ấn phẩm của Thư viện Quân đội. Ảnh: Hồng Pha

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời bàn chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả nổi bật mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong thời gian qua.

Điểm lại một số tình hình trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong thành tích chung của cả nước có phần đóng góp rất quan trọng của Quân đội. Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, tăng cường sức mạnh, tiềm lực quốc phòng của đất nước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, ổn định tình hình địa bàn; tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, coi trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, sức cơ động, làm chủ vũ khí, trang bị mới. Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó tiếp tục khẳng định phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, được nhân dân tin cậy, yêu mến…

5c3766483f5e020f5b00175f
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Cờ của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018. Ảnh: Hồng Pha

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thời gian tới, Quân đội cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa; thường xuyên nêu cao cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp, nảy sinh; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, linh hoạt, đúng đắn, kiên quyết không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của thế lực thù địch; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào Quân đội…

5bzkl3v8ch-9623_f_jqqg251s6_7
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, cần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất; xây dựng phương pháp, tác phong công tác khoa học, đổi mới, sâu sát, quyết liệt, coi trọng hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược vững vàng, kiên định, gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có số lượng, cơ cấu hợp lí, chất lượng cao, thích ứng với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Hồng Pha

Bình luận

ZALO