Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 06:03 GMT+7

Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ Ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Biên phòng - Chiều 13-10, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ Ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BĐBP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP dự hội nghị...

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái đã quán triệt những nội dung cơ bản Kết luận số 11-KL/TW ngày 13-7-2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP đã quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP quán triệt nội dung bài phát biểu: “Các cơ quan nội chính phải thực sự là những “thanh bảo kiếm sắc bén” và “lá chắn vững chắc” để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 15-9-2021.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị các đồng chí dự hội nghị phát huy những kết quả, thành tích đạt được của cơ quan, đơn vị mình, trên các cương vị công tác, nghiên cứu vận dụng cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; tham mưu, chỉ đạo, đề xuất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham mưu cho Đảng ủy BĐBP sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để tổ chức Đảng các cấp trong BĐBP tổ chức học tập, quán triệt các nội dung tại hội nghị này đến từng đảng viên...

Trần Đức

Bình luận

ZALO