Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 08:01 GMT+7

Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2018

Biên phòng - Ngày 30-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và thủ trưởng các Tổng cục, Văn phòng Quân ủy Trung ương, các đồng chí chính ủy, bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm chính trị các cơ quan, đơn vị.

5b3733bc455714e777000459
Thượng tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quốc Chính

Sáu tháng đầu năm 2018, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Quân đội. Phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng ban hành một số chủ trương, giải pháp lớn xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); tham gia các giải báo chí, điện ảnh, sân khấu, văn học, nghệ thuật toàn quốc đạt kết quả cao.

Chủ động đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, tập trung hướng mạnh vào ba khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy; điều chỉnh tổ chức biên chế; cải cách hành chính quân sự. Công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương được tăng cường. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững nguyên tắc, nền nếp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ,CTCT từng bước được nâng cao đi vào thực chất. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị, kế hoạch CTĐ,CTCT năm 2018 của Tổng cục Chính trị; các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương; những nội dung cơ bản trong Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng, Luật Quốc phòng (sửa đổi)…; yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng, sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội. Tổ chức tốt sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác Giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”; Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp phân đội toàn quân năm 2018.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Tiến hành Đại hội Thi đua quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn 2013-2018.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng để kiểm tra, phòng ngừa. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, nhất là xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ trong quân đội và chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, bảo hiểm xã hội; các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn ở các cơ quan, đơn vị.

5b372c767a76dfd42b000462
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Quốc Chính

Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tiến hành công tác dân vận, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức chặt chẽ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, tập trung nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật….

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO