Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/03/2024 11:58 GMT+7

Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2019

Biên phòng - Ngày 11-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2019. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

5c383fde3f5e02682a000ac7
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Chính

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại biểu Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II.

Năm 2018, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân tập trung thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai toàn diện các mặt công tác hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng một số chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, kịp thời quán triệt quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và uy tín của Quân đội.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì tiếp tục được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Có nhiều giải pháp giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tích cực triển khai đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn; đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận và triển khai thực hiện tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hoạt động của các tổ chức quần chúng thiết thực, hiệu quả; tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX. Các hội thi, hội thao, hội diễn chuyên ngành đạt chất lượng tốt. Công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

az9z5091
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Chính

CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ tập trung vào thực hiện ba khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, xây dựng chính quy; điều chỉnh tổ chức, biên chế; cải cách hành chính quân sự... Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2019 của Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019; các quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; trọng tâm kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

0i4a4009-copy
Trung tướng Đỗ Căn đọc báo cáo trung tâm tại hội nghị. Ảnh: Quốc Chính

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết, nghiên cứu lý luận, giáo dục chính trị. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, quân đội trong năm 2019. Chủ động thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những sự kiện chính trị quan trọng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019 cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Triển khai Đề án, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về công tác cán bộ. Triển khai quyết liệt các biện pháp tinh giảm tổ chức biên chế khối cơ quan, doanh nghiệp quân đội, giữ ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn cả nước, trọng tâm là địa bàn chiến lược, trọng yếu, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng khó khăn. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

5c3839e93f5e02b7c5001248
Thượng tướng Lương Cường trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Quốc Chính

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trọng tâm ở địa bàn trong nước.

Tổ chức tốt Phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Thực hiện tốt Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ Quân đội và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng”; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, tập trung nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO