Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 25/02/2024 08:16 GMT+7

Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2019

Biên phòng - Sáng 10-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

az9z0196-1
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; cùng đại biểu thủ trưởng các Tổng cục, Văn phòng Quân ủy Trung ương, các đồng chí Chính ủy, bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Năm 2019, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ được nâng cao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, biên giới quốc gia; chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Tích cực triển khai xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều chỉnh tổ chức lực lượng, sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội, nâng cao chất lượng và bảo đảm đội ngũ cán bộ phân đội ở các đơn vị.

Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ và công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất.

az9z0193-1
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2020, hội nghị xác định, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân cần tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, trọng tâm là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội bảo đảm đúng nguyên tắc; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và tham gia các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giáo dục cho bộ đội nắm chắc đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phản động, cơ hội chính trị, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội trong năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

az9z0206-1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ông Quốc Chính
az9z0200-1
Đại tướng Lương Cường trao đổi cùng các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị trong các hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác bảo vệ bí mật, an toàn, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; hướng dẫn, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cán bộ, trọng tâm là kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ mới. Thực hiện nghiêm nề nếp công tác nhân sự, đảm bảo hợp lý về cơ cấu vùng miền, loại cán bộ, độ tuổi, nâng cao tỷ lệ cán bộ tại chỗ, ưu tiên cho các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị thành lập mới, tổ chức lại.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội trên các địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; góp phần tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc...

Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đối tượng công tác trong Quân đội, chính sách hậu phương Quân đội; chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO