Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 06:22 GMT+7

Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020

Biên phòng - Sáng 25-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đại tướng Lương Cường (thứ 4 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị cả thường xuyên và đột xuất.

Nổi bật là: Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội.

Công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, trước các thông tin xấu độc.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai hiệu quả. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương được đẩy mạnh. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Chính trị đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh một số sự kiện, nội dung hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bảo đảm phù hợp, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động của đơn vị.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2020; đề xuất, bổ sung một số giải pháp, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2020 của Tổng cục Chính trị; thực hiện nghiêm chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng.

Toàn quân tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ. Tích cực chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi đại hội đảng bộ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương và tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn. Đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện hiệu quả “Năm Kỷ luật, kỷ cương 2020”; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Thực hiện tốt công tác dân vận, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở các khu vực, địa bàn trọng điểm.

Chỉ đạo các tổ chức quần chúng đẩy mạnh các hoạt động, hướng mạnh vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2020.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO