Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/10/2020 08:54 GMT+7

Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2019

Biên phòng - Sáng 9-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

az9z7721
Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quốc Chính

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

6 tháng đầu năm 2019, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xác định. Toàn quân bám sát tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Nổi bật là: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền giữ đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, phản động; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội. Chuẩn bị nội dung phục vụ Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khảo sát tại Bộ Quốc phòng và xây dựng các văn bản chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Nghiên cứu, đề xuất chỉ đạo nâng cao chất lượng và giữ vững sự ổn định đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn quân. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai chặt chẽ, thiết thực. Công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương được đẩy mạnh. Đời sống văn hoá, tinh thần của bộ đội được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2019 của Tổng cục Chính trị; các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; học tập, nghiên cứu lý luận; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật...; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoàn thành Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2014 - 2019; xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, giai đoạn 2015 - 2020. Tổ chức gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội.

Hoàn thành Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ Quân đội. Ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

az9z7730
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quốc Chính

Tập trung kiện toàn, sắp xếp cán bộ gắn với điều chỉnh tổ chức biên chế và chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đề xuất đổi mới nội dung, chương trình, quy trình đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nghiên cứu, đề xuất ban hành các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là xây dựng bảng lương trong lực lượng vũ trang.

Thực hiện tốt công tác dân vận, trọng tâm là địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Nghiên cứu, đề xuất Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị về công tác dân vận của Quân đội trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng phối hợp với các ban, bộ, ngành của Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội. Tiếp tục đổi mới phương pháp tác phong công tác của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp. Chấp hành nghiêm túc nền nếp, chế độ công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị.

Ông Quốc Chính

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO