Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 03:49 GMT+7

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Biên phòng - Sáng 4-4, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến. Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

az9z7305
Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến. Ảnh: Quốc Chính

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã được triển khai và thực hiện trong nhiều năm qua. Từ năm 2008 đến nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có các văn bản chỉ đạo việc tiếp tục rà soát, phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để xem xét, đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Thực hiện các kết luận của Ban Bí thư, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn các ban, bộ, ngành, địa phương, đoàn thể trung ương và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân rà soát, xem xét, lập hồ sơ đề nghị đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để xét khen thưởng.

Đợt này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng rà soát, chỉ xem xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ kháng chiến đối với các tập thể có thành tích hết sức đặc biệt xuất sắc theo Thông báo số 34-TB/TW ngày 13/6/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại phiên họp các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các tập thể được nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO