Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 28/11/2022 09:22 GMT+7

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ năm 2018

Biên phòng - Sáng 7-12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng đã tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2017 nhằm đánh giá kết quả công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

5a28efdaf9ff19780c000ba5
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quốc Chính

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam…

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về kết quả tổ chức thực hiện công tác TĐ-KT năm 2017. Theo đó trong năm, công tác TĐ-KT được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí quyết tâm và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, trực tiếp góp phần quan trọng xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Hội đồng TĐ-KT Trung ương đánh giá “Quân đội luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc”.

Với Chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, an toàn, sáng tạo, quyết thắng”, năm 2018, Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; bám sát định hướng, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác TĐ-KT. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tương, đạo đức, phong cach Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân gắn với tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua và làm tốt công tác khen thưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐ-KT trong các cơ quan, đơn vị và toàn quân, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo nội dung báo cáo kết quả công tác TĐ-KT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đồng thời yêu cầu Hội đồng TĐ-KT và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực mới góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

Tại phiên họp, Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 46 tập thể và Cờ thi đua Bộ Quốc phòng cho 194 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO