Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 30/09/2023 09:54 GMT+7

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng đánh giá công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Biên phòng - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Ảnh: Ông Quốc Chính

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sạng tạo, quyết thắng”.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT trong toàn quân diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức.

Phong trào TĐQT đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào TĐQT đã tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các lực lượng và toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Trong đó tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng cho bộ đội; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt 3 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Toàn quân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO