Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 26/06/2024 04:35 GMT+7

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng Tổng kết nhiệm vụ năm 2020

Biên phòng - Ngày 29-12, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ tư pháp; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Năm 2020, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung, nhiệm vụ bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với thực tế đơn vị; kết hợp chặt chẽ phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Nhận thức chung của cán bộ, chiến sĩ về vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên; kiến thức, ý thức pháp luật có sự chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu mục tiêu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội; tình hình chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội và bảo đảm an toàn trong toàn quân đã có những chuyển biến tích cực.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục nắm chắc tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xác định: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên tổ chức hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO