Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 07/02/2023 06:43 GMT+7

Học viên Học viện Biên phòng báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9

Biên phòng - Ngày 10-8, tại Khu di tích lịch sử K9 (Ba Vì, Hà Nội), Học viện Biên phòng đã tổ chức lễ báo công dâng Bác cho học viên 3 khóa tốt nghiệp gồm: K28 Đại học Biên phòng, K20 Cử tuyển Đại học Biên phòng và K15 Chuyển cấp Đại học.

imgp1964
Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Thái Sinh, Phó Chính ủy HVBP phát biểu tại buổi lễ báo công ở Khu di tích lịch sử K9. Ảnh: Quang Sao

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Trung úy Phạm Hồng Quân đại diện cho 349 học viên tốt nghiệp năm 2018 phát biểu hứa hẹn: Trước khi nhận nhiệm vụ, lên đường đến mọi miền biên cương của Tổ quốc, từ sâu thẳm trái tim, bằng tất cả lý tưởng, tình cảm, tình yêu và niềm tin với lòng kính yêu Bác vô hạn, chúng con xin hứa suốt đời trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên quyết bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã phấn đấu, hy sinh, xây dựng nên.

Cùng với đó, không ngừng học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của Bác; trau dồi, rèn luyện phẩm chất chính trị, lý tưởng cộng sản, kiên định vững vàng về lập trường giai cấp; tu dưỡng đạo đức cách mạng trong sáng. Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực công tác, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật cao. Đoàn kết chặt chẽ, liêm, chính, kiệm, cần, tương thân, tương ái với đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng địa bàn an toàn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần vào thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Thái Sinh, buổi lễ nhằm giáo dục cho tuổi trẻ Học viện Biên phòng nói chung và sĩ quan trẻ các khóa chuẩn bị ra trường nói riêng thấm nhuần tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xác định tốt trách nhiệm của người sĩ quan Biên phòng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Sao

Bình luận

ZALO