Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 07/06/2023 01:52 GMT+7

Học viện Biên phòng tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ Biên phòng năm 2020.

Biên phòng - Trong hai ngày 4 và 5-7, Học viện Biên phòng (HVBP) tổ chức bảo vệ luận văn cho Học viên đào tạo Thạc sĩ Biên phòng Khóa 18 và Khóa 2 cao học cho Quân đội Nhân dân Lào.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý biên giới và cửa khẩu tại Học viện Biên phòng. Ảnh: Quang Sao

Bảo vệ luận văn thạc sĩ nhằm đánh giá kết quả, công tác tổ chức đào tạo thạc sĩ quân sự của HVBP, đồng thời là đợt đánh giá tổng hợp kết quả học tập, nghiên cứu khoa học và làm luận văn của học viên đào tạo trình độ thạc sĩ, làm cơ sở để Hội đồng khoa học Học viện xét và cấp bằng thạc sĩ năm 2020 cho các học viên.

Năm 2020, có 2 học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ bằng ngoại ngữ, nhằm khuyến khích và thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá trong các Nhà trường quân đội, trong đó nâng cao chất lượng dạy, học và sử dụng ngoại ngữ là trọng tâm.

Qua đánh giá của 10 Hội đồng khoa học, các đề tài luận văn đã phân tích làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu quá trình công tác trên các tuyến biên giới đất liền, biển đảo của quốc gia; các giải pháp đề ra mang tính toàn diện, đồng bộ, thiết thực, có tính khả thi cao. Học viên sử dụng nguồn tài liệu phong phú, văn phong rõ ràng, mạch lạc, kết cấu của luận văn logic, chặt chẽ. Kết quả bảo vệ luận văn: Loại giỏi có 27 đồng chí, đạt 96,4%; loại khá có 1 đồng chí, đạt 3,6%.

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện, kết quả bảo vệ luận văn; căn cứ Quyết nghị của Hội đồng, 100% thành viên Hội đồng nhất trí đề nghị Giám đốc Học viện Biên phòng ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ cho 28 học viên 2 khóa.

Quang Sao

Bình luận

ZALO