Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/04/2021 11:23 GMT+7

Học viện Biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Biên phòng - Ngày 11-1, Học viện Biên phòng (HVBP) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên toàn Học viện. Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy HVBP chủ trì hội nghị.

587499e18080cfd98300094b
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Triệu Quang

Hội nghị nhằm quán triệt cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên toàn Học viện nắm vững mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị trong toàn HVBP.

Hội nghị quán triệt 4 chuyên đề gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định tư do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017”.

Triệu Quang

Bình luận

ZALO