Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 03:57 GMT+7

Học viện Biên phòng phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”

Biên phòng - Sáng 1-4, Học viện Biên phòng đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019).

imgp7067
Đại tá Nguyễn Bá Hòa, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Sao

Đợt thi đua cao điểm chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng” bắt đầu từ ngày 7-4 đến 7-5-2019 bao gồm các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể như: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho 100% cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sỹ trong toàn Học viện có nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của bọn thực dân, đế quốc đối với đất nước ta; bối cảnh, diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian thi đua, các cơ quan, đơn vị toàn Học viện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt tư tưởng cốt lõi về “Đoàn kết” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung chủ đạo “Nêu gương” theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26-12-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Đối với khối cơ quan tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, làm tốt công tác tham mưu, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Đối với các khoa giáo viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, luôn là tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần say mê học tập, sáng tạo, có nhiều biện pháp đột phá để nâng cao chất lượng dạy - học và huấn luyện thực hành. Đối với các đơn vị quản lý học viên tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện học viên, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng ủy Học viện về “Học thật, thi thật và kỷ luật thép”, không để các tiêu cực, tệ nạn xã hội thâm nhập vào trong đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện căn cứ vào đặc điểm, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn đóng quân để tổ chức các hoạt động thi đua cao điểm, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2021. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi động viên người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, nhất là những đồng chí đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

imgp7069
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Quang Sao

Sau buổi lễ phát động, Học viện Biên phòng đã tổ chức Lễ ra quân về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Mục đích nhằm thu thập thông tin, đánh giá về số lượng dân số và nhà ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện phục vụ yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương và phục vụ Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng chính sách về nhà ở và dân số. Việc thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu phải đảm bảo độ tin cậy cao, đầy đủ các nội dung điều tra theo đúng thời gian quy định, không để xảy ra sai sót. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1-4 và kết thúc ngày 20-4-2019.

Quang Sao

Bình luận

ZALO