Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 06:29 GMT+7

Học và làm theo Bác ở Đồn Biên phòng Vĩnh Hải

Biên phòng - Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, BĐBP Sóc Trăng quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển hai xã Vĩnh Hải, Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu với chiều dài bờ biển 18km. Địa bàn đóng quân có 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa sinh sống, trong đó, dân tộc Khmer chiếm 49,2%. Những năm qua, mặc dù được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhưng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.

ixfg_1a
Cán bộ, chiến sĩ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, BĐBP Sóc Trăng giúp dân thu hoạch hành tím. Ảnh: Văn Long

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và lan tỏa sâu rộng tới mọi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, cấp ủy đảng Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đặc biệt là việc quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW.

Qua đó, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Tổ chức tọa đàm, nêu gương người tốt, việc tốt trong đơn vị; thông qua các buổi chào cờ và các buổi sinh hoạt đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề đã được phổ biến, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào chủ đề của từng năm, cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị. Đồng thời, triển khai cho cán bộ, chiến sĩ viết đăng ký phấn đấu thực hiện. 

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên phối hợp, tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua. Thường xuyên quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, hiệu quả chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Vĩnh Hải được nâng lên rõ rệt.  Đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt 3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp đỡ nhân dân 583 ngày công lao động; Trạm quân dân y kết hợp của đơn vị khám, chữa bệnh cho 10.252 lượt người, trị giá trên 328 triệu đồng; vận động và phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.450 lượt người.

Bên cạnh đó, đơn vị còn duy trì thực hiện tốt nhiều mô hình giúp dân giảm nghèo như: Nuôi dê tập trung, hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo... Đặc biệt, trong năm 2018, triển khai mô hình “Nghĩa tình quân dân”, đơn vị nhận đỡ đầu 4 người già neo đơn trên địa bàn đóng quân, nhận đỡ đầu 2 em học sinh nghèo vượt khó trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. 

Trung tá Trương Minh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Hải cho biết: “Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, tạo ra nhiều hoạt động sôi nổi với nội dung, hình thức phong phú, sinh động. Trong đó, đồn đã chủ động quán triệt và triển khai, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) coi đó là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng đảng, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đơn vị.

Nhờ vậy, cấp ủy đảng của đơn vị đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, học tập  ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên được nâng cao, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thời gian qua chính là tiền đề vững chắc để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng.

Với những thành tích đã đạt được trong 3 năm qua, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng 1 Bằng khen, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 6 cá nhân, 6 tập thể tiên tiến và 21 chiến sĩ tiên tiến; UBND thị xã Vĩnh Châu tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Văn Long

Bình luận

ZALO