Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 23/07/2024 07:01 GMT+7

Học tập và làm theo Di chúc của Bác Hồ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Biên phòng - Thanh niên có vị trí đặc biệt quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngày nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, tuổi trẻ BĐBP tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, có thái độ, trách nhiệm cao trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

pdft_8
Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Xuân Thịnh, BĐBP Phú Yên tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một kho tàng đồ sộ, quý báu về di sản văn hóa, những tác phẩm được xem là “Quốc bảo” của dân tộc. Trong số đó, phải kể đến bản Di chúc thiêng liêng, hội tụ tinh hoa về tư tưởng, phong cách, đạo đức mà Người đã suy nghĩ, nghiền ngẫm suốt 4 năm (1965 – 1969) để biên soạn. Tuy Người chỉ viết và sửa Di chúc trong những năm cuối của cuộc đời, nhưng bản Di chúc đã kết tinh được những tinh hoa mà Người để lại cho chúng ta. Đọc Di chúc của Bác, ta thấy được đó là sự tổng kết lý luận và thực tiễn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam, là lý luận về đổi mới và tương lai phát triển của đất nước.

Ngoài nhiệm vụ chính trị của quốc gia, dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin sâu sắc. Người căn dặn Đảng ta phải quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng cho đời sau. Người nêu rõ: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Ngày nay, tiếp bước các thế hệ cha anh, tuổi trẻ quân đội nói chung và tuổi trẻ BĐBP nói riêng luôn là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, làm công tác vận động quần chúng, lao động sản xuất, giúp dân phòng, chống thiên tai, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa - nghệ thuật... Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của tuổi trẻ, trong những năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP hết sức quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ có cơ hội nâng cao năng lực, trí tuệ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trên mọi lĩnh vực hoạt động, góp phần quan trọng bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “Đội hậu bị” trên mọi lĩnh vực công tác.

Với tinh thần đó, tuổi trẻ BĐBP luôn xung kích đi đầu có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Những hoạt động và việc làm của tuổi trẻ BĐBP được thể hiện rõ nhất ở các phong trào, chương trình hành động, tiêu biểu, như: “Tuổi trẻ BĐBP học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” theo Chỉ thị 788-CT/QUTW, tuổi trẻ toàn lực lượng BĐBP đã phát động nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa như: “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”... để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng thế hệ trẻ và nhân dân cả nước, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN, tiền đồ và tương lai tươi sáng của đất nước. 

Các phong trào đã cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, tích cực nghiên cứu khoa học, tăng năng suất lao động với nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả cao, thiết thực góp phần giải quyết những vấn đề vì cuộc sống của cộng đồng, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia và xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh của từng địa phương, đơn vị vững mạnh. Các chương trình: “Tiết học biên giới” (của BĐBP Quảng Trị), “Học kỳ trong Quân đội” (BĐBP thành phố Hồ Chí Minh)... với hoạt động xung kích, tình nguyện, vì thế hệ măng non của Tổ quốc tiếp tục được mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả xã hội thiết thực, hướng thanh, thiếu niên đến giá trị chân - thiện - mỹ.

Có được thành quả trên, trước hết là do có sự lãnh đạo chặt chẽ từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn lực lượng luôn đặt niềm tin sâu sắc, động viên khích lệ, phát huy vai trò và tiềm năng to lớn của tuổi trẻ BĐBP để họ thực hiện sứ mệnh đi đầu “Biên giới cần, tuổi trẻ BĐBP có”. Ngoài ra, các tổ chức Đoàn trong BĐBP đã có nhiều chương trình hành động, phong trào thi đua thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia tiêu biểu như tuổi trẻ BĐBP Nghệ An, tuổi trẻ Học viện Biên phòng, Tuổi trẻ BĐBP Quảng Trị tuổi trẻ BĐBP Phú Yên...

Để duy trì tốt việc học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thái độ trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chính trị các cấp cần thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên BĐBP đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chính trị các cấp phải tiến hành thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, để đoàn viên, thanh niên thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Qua đó, xây dựng thế hệ thanh niên BĐBP giàu lòng yêu nước, yêu CNXH; có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật; đạo đức cách mạng và lối sống đẹp; có ước mơ, hoài bão, khát vọng vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại. 

Hai là, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong BĐBP cần quan tâm, phát động, vận động đoàn viên thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, tạo nên sức bật mới, động lực mới, đỉnh cao mới của tuổi trẻ toàn lực lượng. Ở từng nơi, tùy tình hình địa bàn do đơn vị quản lý, tổ chức đoàn phải cụ thể hóa các phong trào: “Tuổi trẻ BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... cho phù hợp với đối tượng, đặc điểm của địa phương và có tính khả thi cao. Đồng thời, chủ động, tích cực vận động đoàn viên thanh niên phát huy vai trò của tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

Ba là, thường xuyên quan tâm, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho thanh niên. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị, cơ quan chính trị các cấp trong lực lượng BĐBP cần tăng cường giáo dục cho thanh niên về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia theo Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, mài sắc ý chí chiến đấu, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; phấn đấu rèn luyện, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Bốn là, chăm lo xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh; đề cao vai trò tự học, tự rèn của đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng BĐBP. Đây là yêu cầu của công tác thanh niên, trong chương trình công tác đảng, công tác chính trị các cấp là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời, cũng là mục tiêu, động lực để thanh niên nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải quán triệt tư tưởng “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải củng cố tổ chức Đoàn. Phải đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ và phải đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên”, coi việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là hạt nhân đoàn kết, là nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. 

Như vậy, từ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ BĐBP hôm nay đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, dù bất cứ hoàn cảnh nào, được phân công đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẵn sàng cống hiến vì mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Mai Viết Nhân 

Bình luận

ZALO