Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 12:05 GMT+7

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Ngày 13/3, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị. Tham dự và truyền đạt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương có các báo cáo viên của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652 ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/TW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1656-NQTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Ngay sau khi Quân ủy Trung ương ban hành các nghị quyết trên, ngày 22/12/2022, Cục Chính trị BĐBP đã ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng BĐBP gửi các tỉnh, thành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP. Mục đích là nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt để cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng, trước hết là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp đã xác định trong các nghị quyết trên của Quân ủy Trung ương. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị chấp hành nghiêm quy định về hội họp, học tập quán triệt nghị quyết và xác định trách nhiệm, tiếp thu các nội dung thật tốt. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị BĐBP để duy trì quản lý quân số của hội nghị.

Đồng chí Chính ủy BĐBP yêu cầu, sau hội nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, xây dựng nghị quyết, kế hoạch chương trình hành động để đảm bảo đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả nhất.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO