Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 07:29 GMT+7

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII)

Biên phòng - Ngày 9-2, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP chủ trì phối hợp với Đảng ủy Cục Trinh sát, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Cục Cửa khẩu và chi bộ Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên.

sua-img-2318
Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Hội nghị là dịp để mọi cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ nắm vững mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ở tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình.

Hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), như: Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017”.

img-2319
Cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP khẳng định: Các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhất là, Nghị quyết 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá. Nghị quyết thể hiện tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện Nghị quyết; trong đó vai trò quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Nghị quyết được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đặc biệt quan tâm, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Đại tá Nguyễn Văn Đức yêu cầu cán bộ, Đảng viên cần học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, để sớm đưa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình một cách thiết thực, cụ thể và có tính khả thi cao.

Trước đó, ngày 8-2, Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP cũng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Hà Phương

Bình luận

ZALO