Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 06:48 GMT+7

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng

Biên phòng - Ngày 31-7, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP chủ trì phối hợp với Đảng ủy Bộ Tham mưu, các Cục và chi bộ Văn phòng Bộ Tư lệnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng.

5b613dd5455714cf810004c1
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hà Thu

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày, giới thiệu cho cán bộ, đảng viên nghe 3 chuyên đề: Nghị quyết số 26 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong 3 Nghị quyết. Thông qua đó tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, làm cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các cấp, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nhấn mạnh tầm quan trọng, tính chiến lược lâu dài, tính thời sự cấp bách của 3 Nghị quyết trên của Trung ương; đồng thời các Nghị quyết đã đáp ứng đòi hỏi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước. Vì vậy, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng cần được tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Với tính chất quan trọng của Nghị quyết, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, các báo cáo viên bám sát nội dung, làm rõ sự tất yếu, khách quan trong việc ban hành Nghị quyết về công tác xây dựng cán bộ. Đối với các cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị đề nghị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu, đặc biệt là các cán bộ làm công tác chủ trì, nhằm tổ chức quán triệt tại các đơn vị. Đồng thời, cần lưu tâm tới những điểm mới cũng như các giải pháp trong Nghị quyết mà Trung ương đã xác định, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng, hành động, làm cơ sở để chuyển tải Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hà Thu

Bình luận

ZALO