Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 01:45 GMT+7

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Biên phòng - Ngày 20-12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo hội nghị.

anh-a1
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Viết Hà

Hội nghị được kết nối với 135 điểm cầu nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, vừa có tính cấp bách, lâu dài nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc (khóa XII) trong việc đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị và kinh tế, xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của các nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cần quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề, lựa chọn nội dung phương pháp phù hợp, đi sâu phân tích, luận giải những nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những giải pháp chủ yếu, tính đột phá và liện hệ sâu với tình hình trong Quân đội hiện nay.

Đặc biệt, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 có liên quan trực tiếp trực tiếp đến những nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng sắp tới, trong triển khai tổ chức lực lượng và sắp xếp lại các đơn vị công lập ở các lĩnh vực đào tạo, hệ thống bệnh viện, đơn vị sự nghiệp kinh tế… Do đó, cần có sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

“Các đồng chí tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trác nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những luận điểm mới liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Quân đội và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong quá trình các cơ sở Đảng tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết cần có đề xuất, kiến nghị với Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

sfd
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Viết Hà

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: “Tổng cục Chính trị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập các nghị quyết ở các cấp, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, thống nhất cả về ý chí và hành động. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong Quân đội, phối hợp tốt với các cơ quan báo chí Trung ương, các địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đẩy mạnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng. Đồng thời, các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) phải gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.

Viết Hà

Bình luận

ZALO