Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 30/11/2020 06:26 GMT+7

Cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP:

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Biên phòng - Ngày 11-9, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP phối hợp với Đảng ủy Bộ Tham mưu, các Cục, chi bộ Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP. Thiếu tướng Lê Như Đức, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

59b66d6d4557149d53000003
Thiếu tướng Lê Như Đức phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Trong thời gian diễn ra hội nghị, cán bộ, đảng viên được hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) qua 3 chuyên đề: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Như Đức nhấn mạnh: 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung trọng tâm là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân.

Các nghị quyết lần này đều có nhiều điểm mới, thực sự là bước tiến quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Vì vậy, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cần được quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc để góp phần quan trọng, sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, Thiếu tướng Lê Như Đức yêu cầu các đồng chí báo cáo viên cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề; lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá cần triển khai thực hiện trong thời gian tới; liên hệ sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của BĐBP.

Cán bộ, đảng viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm, sau học tập cần nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới cũng như các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong các nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

Hà Phương

Bình luận

ZALO