Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 03:18 GMT+7

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Biên phòng - Sáng 20-4, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Đảng ủy BĐBP, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Thu

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP cùng đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Bừng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng, có giá trị định hướng, chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân trong những năm sắp tới.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng đề nghị, các đồng chí dự hội nghị cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết và các văn kiện Đại hội lần này. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, các đồng chí dự hội nghị phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, chỉ huy, người đứng đầu, các cấp ủy tổ chức Đảng; để từ đó nâng cao tính chiến đấu, kịp thời uốn nắn các nhận thức lệch lạc trong nhận thức, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động.

Cùng với đó, Thiếu tướng Trần Văn Bừng yêu cầu, cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao; đồng thời, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần chú ý gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác.

Đối với các đồng chí báo cáo viên, Thiếu tướng Trần Văn Bừng đề nghị, khi giới thiệu cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, so sánh với những nội dung của các Đại hội trước đây, liên hệ sát với tình hình nhiệm vụ của Quân đội và BĐBP.

Trong thời gian 1 ngày, các đồng chí đảng viên sẽ được nghe giới thiệu các nội dung gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Hà Thu

Bình luận

ZALO