Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 05:23 GMT+7

Học tập, làm theo Bác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Biên phòng - Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2016-2022) (viết tắt là Chỉ thị 05), BĐBP Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP Thanh Hóa về công tác này.

- Đề nghị đồng chí cho biết, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 6 năm qua (2016-2022), BĐBP Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Thực hiện Chỉ thị 05, những năm qua, Đảng ủy BĐBP Thanh Hóa đã tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ tinh thần, nội dung chỉ thị tới 26/26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Qua học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng trong BĐBP Thanh Hóa nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nội dung học tập tập trung vào giáo dục, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cấp ủy đảng.

Đại tá Hoàng Văn Hùng. Ảnh: Thùy Trang

Khối cơ quan Bộ Chỉ huy, các đơn vị thành lập các tổ “Giáo viên giảng dạy chính trị” để huấn luyện, giảng dạy các nội dung của chuyên đề đã được Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa phê duyệt. Các buổi huấn luyện thường quán triệt, nghiên cứu học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm, xác định các nội dung trọng tâm, đột phá.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt và chỉ đạo đảng viên trong chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch cá nhân, cam kết thực hiện và viết bài thu hoạch; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chỉ huy đơn vị đăng ký những nội dung để học tập và làm theo như: Học tập và làm theo phong cách dân chủ, tự mình nêu gương của Bác; Học tập và làm theo phong cách tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của Bác; Học tập và làm theo phong cách, tác phong công tác người đứng đầu của Bác; Học tập và làm theo phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị của Bác... Những nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên được gắn với việc thực hiện Nghị quyết các cấp.

Từ đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và đạt hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được đưa vào các nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Qua thực tiễn, đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị như: Đảng ủy Đồn Biên phòng Yên Khương, Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Đảng ủy Đồn Biên phòng Pù Nhi... Cá nhân gồm: Đại úy Hà Viết Chiến, đảng viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn; Thượng úy Hơ Văn Trẻ, đảng viên Đồn Biên phòng Pù Nhi; Trung úy Lê Canh Linh, đảng viên Phòng Hậu cần...

- Qua thực tiễn 6 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ BĐBP Thanh Hóa rút ra được những bài học kinh nghiệm gì, thưa đồng chí?

- Qua 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ BĐBP Thanh Hóa đã có nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trước hết là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị, bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị và các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải được gắn với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo.

Học tập và làm theo Bác góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Trong ảnh: Cán bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn, BĐBP Thanh Hóa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân ở khu vực biên giới. Ảnh: Thùy Trang

Ngoài ra, cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả.

- Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP Thanh Hóa và cấp ủy các đơn vị trong BĐBP Thanh Hóa cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào?

- Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP Thanh Hóa và cấp ủy các đơn vị trong BĐBP sẽ tiếp tục kiên trì đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, xác định rõ một số nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, dân chủ, kỷ luật và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì ở các đơn vị để tập trung chỉ đạo; tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả thiết thực, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa.

Đối với cơ quan, đơn vị, cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của cấp ủy. Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ chung, dựa trên đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, để xác định thời hạn thực hiện từng nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tập thể trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05.

Cùng với đó, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bộ trực thuộc gắn với bình xét công tác thi đua, khen thưởng, nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên trong năm. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thùy Trang (thực hiện)

Bình luận

ZALO