Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 03:22 GMT+7

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cần bám sát tình hình thực tiễn

Biên phòng - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Chính ủy BĐBP tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Cục Chính trị BĐBP, tổ chức ngày 16-12, tại Hà Nội.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác năm 2021, báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2021, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, bám sát tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm.

Nổi bật là, tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Triển khai sâu, rộng đợt sinh hoạt chính trị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong BĐBP. Làm tốt công tác tuyên truyền về biên giới và BĐBP.

Kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc, Quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Hoàn chỉnh Quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn cán bộ quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; điều tra, xác minh các vụ việc đơn thư có liên quan đến nội bộ, tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát động và tổ chức có hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Phụ nữ cơ sở các cấp đạt mục đích, yêu cầu đề ra và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ BĐBP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên chăm lo xây dựng Cục vững mạnh về chính trị; công tác xây dựng Đảng bộ có chiều sâu, thực chất. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Cục Chính trị BĐBP đạt được trong năm 2021. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhấn mạnh, năm 2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cần bám sát tình hình thực tiễn, nhất là từ cơ sở; chú trọng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong BĐBP.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường xây dựng quan hệ đoàn kết nội bộ; tiếp tục rà soát hiệu quả hoạt động của các mô hình, phong trào của BĐBP, nhất là mô hình, phong trào về công tác giáo dục chính trị, tiếp tục triển khai số hóa để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các tập thể. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của các phòng, ban, đơn vị thuộc Cục Chính trị BĐBP trong năm 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn lưu ý, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu để tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị; tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên; triển khai toàn diện, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn gắn với thực hiện sâu rộng, thực chất các phong trào, cuộc vận động, các nội dung thi đua tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ.

Thủ trưởng Cục Chính trị BĐBP chứng kiến đại diện chỉ huy các phòng, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Trần Đức

Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; kịp thời củng cố, kiện toàn các cấp ủy gắn với nhân sự cán bộ chủ trì các cấp. Chỉ đạo tăng cường công tác vận động quần chúng trên các tuyến biên giới, chú trọng công tác tuyên truyền đặc biệt bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân các cơ quan, đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Tại hội nghị, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 của Cục Chính trị BĐBP.

Nhân dịp này, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP đã trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác; tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

Trần Đức

Bình luận

ZALO