Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 02:12 GMT+7

Hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp trong Quân đội

Biên phòng - Sáng 14/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tổ chức các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng chống tội phạm các cấp trong Quân đội đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đóng góp bổ sung, đánh giá toàn diện thực trạng về chức năng, nhiệm vụ hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế, nguồn nhân lực, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, chế độ chính sách, kiểm soát quyền lực của các cơ quan pháp luật trong Quân đội; đồng thời rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý, các mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp hoàn thiện đối với từng cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề nghị sửa tên gọi là Bổ sung thẩm quyền một số tổ chức, cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, tòa án quân sự đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tổ chức, hoạt động của Quân đội và sát thực tế hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Từng bước hoàn thiện bộ máy các cấp, cơ quan pháp luật trong Quân đội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, quá trình xây dựng, hoàn thiện đề án cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách tư pháp; đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý nội dung, đề nghị bổ sung, giải trình cho các tiểu đề án, gửi Cơ quan Thường trực để đưa vào Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30/7/2023.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO