Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 16/01/2021 06:26 GMT+7

Hoàn thành vượt kế hoạch về tỷ lệ hộ nghèo

Biên phòng - Báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình trước Quốc hội (QH) sáng 20-5 cho thấy, trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết QH đề ra trong kế hoạch năm 2012, có 11 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch.

 676jhj.gif
 Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

So với mục tiêu đã báo cáo QH tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIII, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2012 của Chính phủ có thêm một chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Năm 2012, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 7% so với mục tiêu đề ra 4%). Như vậy, trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết QH đề ra trong kế hoạch năm 2012 có 11 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Còn 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP), tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP, chỉ tiêu tạo việc làm và tỷ lệ che phủ rừng.

Trong đó, có 7 chỉ tiêu đạt cao hơn, 2 chỉ tiêu đạt thấp hơn và 6 chỉ tiêu không đổi. Nhờ thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp, chính sách kinh tế vĩ mô về tài chính, tiền tệ, cân đối cung - cầu hàng hóa, quản lý thị trường... nên giá cả thị trường trong năm 2012 cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2012 so với cùng kỳ năm trước tăng 6,81% (số đã báo cáo QH là khoảng 8%), đạt chỉ tiêu QH đề ra cho năm 2012 là tăng dưới 10% và thấp hơn nhiều so với mức tăng của năm 2010 và năm 2011, trong đó: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế có sự thay đổi lớn do tác động của việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế tại một số địa phương, với chỉ số giá tăng mạnh ở mức 45,23%; chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 16,97%; chỉ số giá nhóm hàng ăn và và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 1,01%; chỉ số giá nhóm hàng bưu chính viễn thông giảm 0,35%. Chỉ số giá vàng tháng 12/2012 tăng 0,4%, chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,96% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả như vậy, những nhận định, đánh giá trong báo cáo của Chính phủ và Nghị quyết của QH tại kỳ họp cuối năm 2012 vẫn cơ bản phù hợp.

Tuy nhiên, trong báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Ủy ban Kinh tế của QH kiến nghị 7 nhiệm vụ, giải pháp cần được Chính phủ thực hiện quyết liệt trong thời gian tới: Triển khai nhanh và đồng bộ các chính sách, có các phương án tháo gỡ khó khăn cụ thể đối với doanh nghiệp; Rà soát lại tổng thể các dự án đầu tư công, đánh giá việc cắt giảm, dừng thi công để có điều chỉnh hợp lý, hạn chế gây ra tổn thất lớn và sự mất cân đối trong việc thực hiện đồng bộ qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội của một số địa phương; Đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để phát huy hiệu quả của dự án đầu tư sau khi rà soát, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ giải ngân vốn đầu tư phát triển nhằm hỗ trợ tổng cầu của nền kinh tế. Có phương án xử lý nhanh các khoản nợ đọng, đặc biệt là nợ đọng đối với doanh nghiệp trong xây dựng cơ bản, thận trọng trong việc điều chỉnh chính sách thu ngân sách nhà nước, tránh giảm thu quá lớn, đồng thời cần đánh giá lại cơ cấu thu ngân sách nhà nước, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong sinh hoạt, đời sống của nhân dân, trong chi tiêu ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục cụ thể hóa và tập trung thực hiện những chủ trương, những mục tiêu đã được xác định trong Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, hướng tới tạo lập một hệ thống động lực khuyến khích mới để phân bổ lại nguồn lực hiệu quả, hợp lý và bền vững hơn; Quan tâm thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp; Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề đất đai, tạo sự đồng thuận của nhân dân với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình để có chủ trương, đối sách phù hợp, đặc biệt là các vấn đề biên giới, biển đảo, thực hiện các đề án, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại các vùng chiến lược.

Hoa Hạ - Viết Hà

Bình luận

ZALO