Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/09/2021 03:56 GMT+7

Hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Biên phòng - Ngày 18-1, tại Nhà Quốc hội (QH), đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG) chủ trì và điều hành Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBCQG Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ II. Ảnh: CTV

Theo báo cáo tại Phiên họp, sau Phiên họp thứ nhất, HĐBCQG đã chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo các tiểu ban thuộc HĐBCQG, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia khẩn trương hoàn thiện tổ chức, thống nhất chương trình, cách thức hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Tính đến ngày 14-1, QH, Ủy ban Thường vụ QH, HĐBCQG, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, QH đã ban hành Nghị quyết số 133 về ngày bầu cử; Ủy ban Thường vụ QH đã ban hành Nghị quyết số 1185 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa XV; Nghị quyết số 1187 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1186 quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02 về tổ chức cuộc bầu cử...

Về công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử, trong giai đoạn này, các cấp có thẩm quyền đã dự thảo các văn bản hướng dẫn, dự kiến cơ cấu, thành phần, nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương và địa phương. Công tác chuẩn bị để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Việc thành lập Ủy ban Bầu cử ở địa phương đang được các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai bảo đảm theo thời gian luật định. Đến nay, chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo về các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử.

Tại phiên họp, HĐBCQG đã nghe báo cáo tiến độ công việc của các tiểu ban; nghe báo cáo và cho ý kiến về dự kiến chương trình, nội dung và phân công chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử. HĐBCQG cũng thống nhất thông qua Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử; thống nhất tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử vào ngày 21-1 tới.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao hoạt động của các tiểu ban và Văn phòng HĐBCQG kể từ sau Phiên họp thứ nhất đến nay. Đối với nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch QH yêu cầu, HĐBCQG sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; thông qua Nghị quyết dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu QH khóa XV và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa XV; chỉ đạo việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; chỉ đạo việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử và lập danh sách người ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu QH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; triển khai thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử và hoàn thành chuyên trang thông tin điện tử của HĐBCQG; triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử; phối hợp tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử...

Danh Anh

Bình luận

ZALO