Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 08:11 GMT+7

Hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong BĐBP

Biên phòng - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức thực hiện và hoàn thành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong BĐBP đảm bảo chất lượng và hoàn thành trước thời gian quy định. Ngày 1-7-2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trong BĐBP đã có hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong BĐBP.

1a3p4s9ch8-16279_f_jxmuzh9n0_22_1
Cán bộ điều tra dân số Bộ Tư lệnh BĐBP khai thác thông tin dân số, nhà ở của cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trong BĐBP, Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong BĐBP thường xuyên được sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy các tỉnh, thành phố và đơn vị đã nhận thức được tầm quan trọng của Tổng điều tra dân số và nhà ở. 

Số liệu điều tra sẽ làm cơ sở phục vụ Bộ Tư lệnh BĐBP, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển dân số, nhà ở toàn quốc nói chung; xây dựng, phát triển quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng. Do vậy, việc triển khai Tổng điều tra tại các cơ quan, đơn vị đã đạt được nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trong BĐBP cũng gặp những khó khăn nhất định như: Lực lượng BĐBP có số lượng đối tượng điều tra lớn, địa bàn đóng quân rộng, địa hình phức tạp chủ yếu là biên giới khó khăn và hải đảo ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều tra tại các đơn vị. Một số cán bộ điều tra chưa thông thạo phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số nên khó khăn trong công tác thu thập thông tin ghi phiếu điều tra, tổng hợp, nghiệm thu phiếu điều tra tại các đơn vị cơ sở.

Toàn lực lượng BĐBP có 64 đơn vị điều tra về dân số và nhà ở. Đến ngày 5-5-2019, 100% đơn vị đã chuyển phiếu điều tra về Ban Chỉ đạo Bộ Tư lệnh để nghiệm thu cấp cơ sở, hoàn chỉnh và gửi về Ban Chỉ đạo cấp Bộ Quốc phòng để nghiệm thu. 100% phiếu điều tra nghiệm thu đạt yêu cầu.

Kết thúc cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trong BĐBP, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng 2 tập thể là Phòng Kế hoạch và Đầu tư và BĐBP Lạng Sơn và 3 cá nhân: Đại tá Nguyễn Văn Thật, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn; Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư; Thượng úy Châu Ngọc Thương, Trợ lý doanh trại BĐBP Trà Vinh.

Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng 12 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong BĐBP.

Hà Phương

Bình luận

ZALO