Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 06:52 GMT+7

Học viện Chính trị:

Hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Biên phòng - Thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 7-1951, Tổng Quân ủy quyết định thành lập Trường chính trị trung cao cấp Quân đội (nay là Học viện Chính trị) nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng. Từ ngày thành lập đến năm 1954, Học viện vinh dự được Bác Hồ về thăm và huấn thị 3 lần.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phan Dũng

Để ghi nhớ sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, ngày 25-10 -1951 - Ngày Bác Hồ lần đầu về thăm và huấn thị cho cán bộ, học viên khóa 1 của nhà trường đã trở thành Ngày Truyền thống của Học viện Chính trị.

Trải qua 69 năm chiến đấu, xây dựng, đến nay Học viện Chính trị đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng là trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự có uy tín của quân đội và quốc gia.

Xây dựng nhà trường “Chính quy, tiên tiến, mẫu mực”

Từ khi thành lập đến nay, Học viện Chính trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện.

Đây là nơi đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 67.000 cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên; giáo viên khoa học xã hội nhân văn và cán bộ nghiên cứu cho quân đội.

Các thế hệ cán bộ được đào tạo từ Học viện, trải qua thực tiễn chiến đấu, công tác đã góp phần to lớn vào việc xây dựng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng sức mạnh chính trị tinh thần cho quân đội, đảm bảo cho quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hàng nghìn cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên đã trở thành những cán bộ cao cấp, tướng lĩnh, giữ những cương vị trọng trách cao của Đảng, Nhà nước và quân đội; có những đóng góp to lớn trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược quốc phòng an ninh trong các giai đoạn của cách mạng. Được Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng nhiều Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, toàn quốc, nhiều năm được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, nhiều nhà giáo được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Từ năm 1951 đến 2019, Học viện Chính trị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao vàng (năm 2011), 2 Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1991, 2001), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2006), Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2004), 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1960, 1964), 3 Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1976, 1984, 2016), Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 2005), Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 1986), Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2003), 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2010, 2012), Danh hiệu “Anh hùng LLVTND” trong kháng chiến chống Mỹ (năm 2000).

Học viện Chính trị được Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng thưởng 2 Huân chương Itxala hạng Nhất (năm 1977, 2000), Huân chương Itxala hạng Nhì (năm 2018); Chính phủ Campuchia tặng thưởng 2 Huân chương Hữu nghị hạng Ba (năm 2004, 2018).

Học viện đã có những đóng góp thiết thực vào việc nghiên cứu lý luận, góp phần xây dựng hệ thống các quan điểm, chủ trương, các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngay từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX, với chủ trương: Vừa ứng dụng, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ dạy và học, vừa giữ vững tính lý luận, gắn sát với thực tế chiến đấu và xây dựng của quân đội, Học viện đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin; tham gia nghiên cứu đề tài đầu tiên “Cuộc cách mạng tư tưởng văn hoá của Trung ương Đảng” do Ủy ban Khoa học xã hội đảm nhiệm, đồng chí Phạm Văn Đồng làm chủ đề tài.

Trong giai đoạn đổi mới, Học viện đã nghiên cứu thành công 12 đề tài cấp Nhà nước, 42 đề tài cấp Bộ Quốc phòng và hàng trăm đề tài cấp Học viện, nâng tầm vị thế của Học viện Chính trị là trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự của Quân đội và quốc gia.

Kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện đã có những đóng góp rất quan trọng vào việc cung cấp những luận cứ khoa học cả về lý luận, thực tiễn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Quân đội, Học viện Chính trị đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, trở thành một nhà trường “Chính quy, tiên tiến, mẫu mực”, những năm 90 của thế kỷ XX có gần 50 cơ quan, đơn vị trực thuộc (11 cơ quan, 20 khoa giáo viên, 16 Hệ, Tiểu đoàn quản lý học viên), tiềm lực sư phạm, khoa học và cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được củng cố và tăng cường; Học viện đã không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước và quân đội giao phó.

Đặc biệt trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Học viện đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc các nhiệm vụ, liên tục trong 10 năm từ 2009 đến năm 2019, Học viện được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Quốc phòng; các Bộ, Ban, ngành Trung ương tặng nhiều Cờ thưởng, Bằng khen, Giấy khen do đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và xây dựng sức mạnh tổng hợp của quân đội, nhất là xây dựng quân đội về chính trị.

Hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo

Học viện đã tiến hành đổi mới toàn diện, đồng bộ các khâu, các bước của quá trình đào tạo, bồi dưỡng; tập trung mọi nỗ lực vào việc xây dựng và thực hiện mô hình, mục tiêu, nội dung, chương trình, quy trình đào tạo theo hướng đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự là cán bộ chủ trì về chính trị ở các cấp trong quân đội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở các đơn vị trong toàn quân.

Trọng tâm của việc đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy là: Quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá các quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng vào các bài giảng, vào xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới.

Chú trọng áp dụng các hình thức dạy học sau bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn; phát huy tính tích cực của người học, ứng dụng tốt các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại; tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin ứng dụng vào quá trình giảng dạy.

Bên cạnh đó, Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cung cấp luận cứ giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định chủ trương, đường lối quân sự-quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong nhà trường Quân đội.

Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị (thứ 6 từ phải sang) chia vui với học viên Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia tại Lễ trao bằng Tiến sỹ và Thạc sỹ. Ảnh: Phan Dũng

Học viện còn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động khoa học theo chương trình kết hợp giữa Học viện với một số cơ quan nghiên cứu trong và ngoài Quân đội nhằm phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và các chương trình khoa học lớn như: Tổng kết cương lĩnh, chiến lược phục vụ Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu công trình văn hóa quân sự kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Xây dựng quy chế dân chủ trong Đảng; Xây dựng chiến lượng quân sự, quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng; Tổng kết 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; biên soạn các chuyên đề tuyên truyền 70 năm Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; Cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng trong công cuộc đổi mới; Xây dựng thế trận lòng dân tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Một số nhận thức về chủ nghĩa dân túy trong tình hình mới; Học thuyết hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác và sự vận dụng ở Việt Nam; Đảng lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới; Mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng…

Trong những năm đổi mới, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nhất là trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Học viện đã trở thành người tiên phong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vạch trần và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng.

Cùng với đó, thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, Học viện đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Ngày 15-9-2020, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 1579/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới cho Học viện Chính trị.

69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bằng trí tuệ, công sức và cả máu xương, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, hạ sỹ quan-binh sỹ của Học viện Chính trị đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự, cán bộ nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học, đồng thời đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng lý luận, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đóng góp thiết thực vào công cuộc giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay; xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” của Học viện Chính trị.

Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, từ năm 1951 đến 2019, Học viện Chính trị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Và mới đây, ngày 15-9-2020, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 1579/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới cho Học viện Chính trị.

Bảo Hà - Phan Dũng

Bình luận

ZALO