Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 04:32 GMT+7

Hòa Bình: Tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh

Biên phòng - Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình, trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh đã giảm được gần 7,6% số cặp tảo hôn, cơ bản không còn cặp kết hôn cận huyết thống.

Cán bộ Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình phối hợp với cán bộ trạm y tế xã Pà Cò tuyên truyền về tác hại của tảo hôn. Ảnh: Thu Thủy

Trong giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh Hòa Bình có 1.881 trường hợp tảo hôn, 18 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Đa phần các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc Mông, Tày, Mường, Dao.

Nguyên nhân của tình trạng này được đánh giá do công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa phương còn hạn chế. Sự thiếu hiểu biết do trình độ học vấn thấp, kết hợp với phong tục tập quán và nhiều yếu tố khác đã làm gia tăng tình trạng tảo hôn. Có nhiều gia đình việc quản lý con còn buông lỏng; công tác phối hợp quản lý học sinh giữa nhà trường và gia đình tại một số trường chưa chặt chẽ nên xảy ra trường hợp mang thai ngoài ý muốn, phải nghỉ học, dẫn đến tảo hôn...

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020" theo Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14-4-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chú trọng các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nơi vẫn còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. Lựa chọn đối tượng chính để tác động làm hạt nhân tuyên truyền là cán bộ, người dân hộ dân tộc thiểu số; tuyên truyền viên các xã, xóm; già làng, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể; người có uy tín, học sinh…

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện: Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Mai Châu khảo sát, lựa chọn địa điểm tại các vùng xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để xây dựng mô hình triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân - gia đình.

Đồng thời, biên soạn, cung cấp và tái xuất bản các sản phẩm truyền thông là tài liệu tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới; xây dựng các pa nô, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn sinh hoạt nhóm nòng cốt, tuyên truyền tại các xã có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và một số trường phổ thong dân tộc nội trú. Các sản phẩm truyền thông trực quan đã nêu bật tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với thông điệp truyền tải đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu đã phát huy tác dụng rõ nét đối với nhận thức của người dân, học sinh.

Với sự nỗ lực tuyên truyền của các ngành, các cấp, trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Hòa Bình đã giảm được gần 7,6% số cặp tảo hôn; cơ bản không còn cặp kết hôn cận huyết thống.

Từ kết quả đạt được, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu ố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu: giảm ít nhất 2 - 3%/năm trường hợp tảo hôn, đến năm 2025 cơ bản xoá bỏ tình trạng kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao.

Viết Lam

Bình luận

ZALO