Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 11:24 GMT+7

Hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo

Biên phòng - Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 5-6-2018, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Cũng theo nghị định này, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Các loại danh mục bảo hiểm được hỗ trợ gồm cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau), vật nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm) và nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra).

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ gồm: Rủi ro thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, rủi ro dịch bệnh cũng được bảo hiểm hỗ trợ, trong đó có dịch bệnh động vật và dịch bệnh động vật thủy sản và dịch hại thực vật. Cụ thể, dịch bệnh động vật trên cạn gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây thiệt hại lớn về kinh tế-xã hội và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm giữa người và động vật do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thú y.

Các bệnh của động vật thủy sản theo danh mục bệnh phải công bố dịch do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thú y. Đối với dịch hại thực vật phải đáp ứng điều kiện sinh vật gây hại thực vật có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây hại nghiêm trọng đối với thực vật theo quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Nghị định nêu rõ, dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp thuộc các vùng sản xuất chính theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Tuung ương được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể triển khai toàn bộ địa bàn hoặc trên một số địa bàn cấp huyện, xã. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đối tượng được hỗ trợ, loại cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, loại rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc địa bàn được hỗ trợ tổ chức lựa chọn, công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc hỗ trợ phí bảo hiểm được thực hiện thông qua doanh nghiệp bảo hiểm theo trình tự, thủ tục quy định khi đã thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm bảo hiểm.

Thùy Chi

Bình luận

ZALO