Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 20/06/2021 05:45 GMT+7

Hỗ trợ người dân gần 19 tỉ đồng phát triển sản xuất từ Chương trình 135

Biên phòng - Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết, thực hiện Chương trình 135, trong năm 2020 đã giải ngân gần 19 tỉ đồng (đạt 100% so với kế hoạch cả năm) để hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Nhiều mô hình sinh kế cho người dân ở Kon Tum đã được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135. Ảnh: Bích Nguyên

Từ nguồn vốn này, các hộ dân đã được hỗ trợ giống cây cà phê, cây ăn quả, cây dược liệu, giống vật nuôi (bò, heo); vật tư (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị máy móc) và xây dựng mô hình chăn nuôi bò, cà phê, ngan.

Bên cạnh đó, Chương trình 135 cũng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn với nguồn kinh phí gần 71 tỉ đồng, đạt 99,8% so với kế hoạch. Theo đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân nên khi hoàn thành đưa vào sử dụng cơ bản đều phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân vùng hưởng lợi.

Bên cạnh các công trình xây mới, Chương trình 135 cũng đầu tư hơn 4,8 tỉ đồng duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng khác và đầu tư hơn 3,4 tỉ đồng để thực hiện tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã phối hợp với đơn vị đào tạo tổ chức 15 hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở với 1.339 đại biểu và tổ chức 1 đoàn đại biểu đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam.

Trong năm 2020, tỉnh Kon Tum cũng đã quan tâm thực hiện lồng ghép nguồn vốn Chương trình 135 với các nguồn vốn khác để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn chương trình đặc thù của tỉnh về đầu tư hỗ trợ cho các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn, nguồn vốn đầu tư cho các huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg; đề án hỗ trợ, phát triển cao su tiểu điền, cây cà phê xứ lạnh để hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng công trình.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình 135 tại Kom Tum còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là việc huy động các nguồn lực lồng ghép và các nguồn lực địa phương trong quá trình thực hiện dự án còn hạn chế, chưa đạt được kết quả như mong đợi, nguồn lực chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách đầu tư hỗ trợ của Trung ương. Tiến độ thực hiện các tiểu dự án còn chậm.

Điển hình như dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo chưa thu hồi được vốn theo quy định do thời gian thu hồi vốn hỗ trợ ban đầu trong vòng 3 năm nhưng ngày 28-6-2019 mới phê duyệt dự án của năm 2019 nên chưa đủ thời gian thu hồi.

Mặt khác, số hộ dân tham gia dự án nhỏ lẻ, phân tán, chủ yếu là đối tượng hộ nghèo còn nhiều khó khăn; một số dự án phát triển cây dược liệu, cây trồng công nghiệp dài ngày; mô hình cây giống, con giống có thời gian sinh trưởng phát triển dài, nhiều rủi ro do dịch bệnh, thời tiết, thiên tai nên việc triển khai xử lý thu hồi vốn còn lúng túng.

Bên cạnh đó, mục tiêu xã có công trình, dân có việc làm tăng thêm thu nhập, thời gian qua đã có quan tâm thực hiện nhưng kết quả đạt được chưa cao, trình độ dân trí và công tác đào tạo nghề cho người dân còn nhiều hạn chế.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO