Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/09/2021 02:18 GMT+7

Hỗ trợ kinh phí cho các thôn, buôn phát triển du lịch cộng đồng

Biên phòng - Mỗi thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ khoảng 700 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm, tham gia các hội chợ và các sự kiện xúc tiến thương mại…

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh hỗ trợ kinh phí cho những thôn, buôn đồng bào DTTS phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Bích Nguyên

Các nội dung hỗ trợ được thực hiện một lần, đảm bảo công khai, minh bạch. Đây là một trong số nguyên tắc hỗ trợ được thể hiện tại công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk vừa gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, đối tượng áp dụng của nghị quyết gồm các thôn, buôn đồng bào DTTS phát triển du lịch cộng đồng trong đề án hoặc kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh được phê duyệt; các cá nhân, hộ gia đình trong các thôn, buôn đồng bào DTTS phát triển du lịch cộng đồng trong đề án hoặc kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh được phê duyệt; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Các thôn, buôn được hỗ trợ phát triển du lịch phải đáp ứng các điều kiện: Phải có cộng đồng người DTTS sinh sống; còn duy trì các hình thức biểu diễn nghệ thuật, các lễ hội truyền thống của địa phương; có tài nguyên văn hóa (điểm tham quan lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng), có ngành nghề thủ công, có cảnh quan vùng nông thôn, đồi núi, đầm phá, khu vực rừng thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ, hệ động, thực vật phong phú đang được giữ gìn, bảo tồn tốt...

Cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng phải đáp ứng các điều kiện: Có nơi cư trú hợp pháp tại thôn, buôn được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; có văn bản cam kết thực hiện phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn ít nhất 5 năm kể từ khi được Nhà nước hỗ trợ; riêng hộ gia đình kinh doanh dịch vụ lưu trú phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị quyết 08, các thôn, buôn sẽ được hỗ trợ đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại trục đường chính vào thôn, buôn với mức hỗ trợ 50% tổng giá trị công trình, tối đa 100 triệu đồng/thôn, buôn.

Hộ trợ đối đa 40 triệu đồng mua sắm máy vi tính, bàn ghế để máy vi tính và xây dựng trang thông tin điện tử du lịch cộng đồng của thôn, buôn để phục vụ hoạt động tại Nhà điều hành của Ban quản lý du lịch cộng đồng thôn, buôn.

Hỗ trợ 50% tổng giá trị dự toán xây dựng bãi đỗ xe chung, tối đa 250 triệu đồng/thôn, buôn.

Ngoài ra, mỗi thôn, buôn cũng được hỗ trợ xây dựng 1 nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch (50% giá trị công trình, tối đa 125 triệu đồng); xây dựng, lắp đặt các biển chỉ dẫn, thuyết minh điểm đến cho du khách (50 triệu đồng); hỗ trợ chi phí cải tạo cảnh quan môi trường (tối đa 50 triệu đồng); đầu tư hệ thống thu gom xử lý rác thải (tối đa 30 triệu đồng); xây dựng sản phẩm du lịch (tối đa 50 triệu đồng), tham gia hội chợ và xúc tiến quảng bá du lịch (10 triệu đồng/1 thôn, buôn, không quá 3 lần/năm)…

Các cá nhân, hộ gia đình làm du lịch cộng đồng sẽ được hỗ trợ 1 lần kinh phí di chuyển chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo hợp vệ sinh với mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng; hỗ trợ 50 triệu đồng để cải tạo, làm mới phần cứng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, các cá nhân, hộ gia đình tham gia phát triển du lịch cộng đồng cũng được hỗ trợ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO