Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 21/03/2023 03:38 GMT+7

Hỗ trợ hơn 2.000 trẻ em gái vị thành niên dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ủy ban Y tế Hà Lan- Việt Nam cho biết tổ chức này đang triển khai dự án “Hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên dân tộc thiểu số” tại các xã biên giới Việt -Lào thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nơi cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô và Vân Kiều.

Dự án sẽ triển khai những can thiệp toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe, giáo dục và xã hội của trẻ em gái vị thành niên. Trong giai đoạn 2017-2020, dự án sẽ hỗ trợ cho khoảng 2.500 trẻ em gái vị thành niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi 12-19 tại 13 xã biên giới huyện Hướng Hóa.

Mục tiêu của dự án là giảm thiểu tình trạng tảo hôn, bỏ học và có thai vị thành niên cho nhóm trẻ em gái vị thành niên. Trong phạm vi can thiệp của Dạ án, Quỹ hỗ trợ phát triển trẻ em gái sẽ được thành lập và vận hành nhằm tạo ra phương thức tài chính bền vững cho các đối tác địa phương trong việc giải quyết các vấn đề cho trẻ em gái sau khi kết thúc dự án.

Bích Nguyên
 

Bình luận

ZALO