Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 30/09/2023 12:06 GMT+7

Hiệu quả từ thực hiện quy chế phối hợp giữa đảng ủy đồn Biên phòng và đảng ủy xã biên giới

Biên phòng - Phụ trách địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa và xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình với 2.907 hộ/11.569 khẩu, những năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP Quảng Bình đã ký kết và triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Đảng ủy 2 xã địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ra Mai và Đảng ủy xã Thanh Hóa tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Trong quá trình triển khai Quy chế phối hợp, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ra Mai và Đảng ủy 2 xã Trọng Hóa và Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng vững mạnh về mọi mặt; phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Các cấp ủy kịp thời tham mưu Đảng ủy BĐBP Quảng Bình và Đảng ủy huyện Tuyên Hóa chỉ đạo các nội dung phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ra Mai và Đảng ủy 2 xã Trọng Hóa và Thanh Hóa đã ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025, nhằm thực hiện tốt công tác trao đổi, tham mưu giữa đồn Biên phòng và cấp ủy, chính quyền 2 xã. Phát huy vai trò của BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các thôn, bản trên địa bàn, thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, thường xuyên bàn bạc, thống nhất các giải pháp triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại khu vực biên giới; không để xảy ra điểm nóng, tăng cường củng cố đoàn kết, thế trận lòng dân. Qua đó, làm thay đổi rõ rệt về tình hình an ninh biên giới, nâng cao nhận thức, ý thức của Nhân dân; hệ thống chính trị cơ sở được kiện toàn, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Hàng trăm lượt cán bộ thuộc các tổ, đội công tác của Đồn Biên phòng Ra Mai đã thực hiện “3 bám, 4 cùng” để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án tại địa phương...

Trong giai đoạn 2017-2020, Đồn Biên phòng Ra Mai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể tổ chức được 274 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới quốc gia, các chương trình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho hơn 7.500 lượt người dân trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới thường xuyên và đột xuất, kiểm tra, kiểm soát địa bàn với 624 đợt/2.677 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, Công an và nhân dân tham gia; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của 19 tập thể/455 thành viên tham gia Tổ tự quản an ninh, trật tự thôn, bản, 9 Tổ tự quản đường biên, cột mốc với 149 hộ/480 nhân khẩu tham gia.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ra Mai và Đảng ủy 2 xã Trọng Hóa và Thanh Hóa đã khởi tạo, triển khai nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa thương mại để liên kết xây dựng sản phẩm chủ lực của địa phương như trồng cây mít giống Thái, cây cam Khe Mây, chăn nuôi dê lấy thịt..., bước đầu đã mang lại những dấu hiệu tích cực, làm thay đổi suy nghĩ, hành động của người dân về phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết: “Từ thực tế trong thời gian vừa qua, việc thực hiện chặt chẽ Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng Ra Mai và Đảng ủy xã Thanh Hóa đã đem lại hiệu quả rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định; nhận thức, ý thức của nhân dân về quốc gia, quốc giới, về chấp hành pháp luật không ngừng được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở được kiện toàn, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được giữ vững, nhân dân hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống không ngừng được cải thiện. Niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương ngày càng thêm bền chặt, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội”.

Cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Ra Mai hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít Thái tại trang trại của gia đình ông Hồ Biên, ở bản Lòm, xã Trọng Hóa. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Qua triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, bộ mặt nông thôn của 2 xã Thanh Hóa và Trọng Hóa đã có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là trên lĩnh vực phát triển kinh tế và an ninh, trật tự. Nếu như trước đây, người dân chỉ biết làm nương rẫy, trồng các loại cây với diện tích nhỏ, manh mún, thiếu định hướng phát triển lâu dài; chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông, chủ yếu là để “tự cung, tự cấp” thì bây giờ, người dân đã thay đổi sâu sắc về nhận thức. Bà con chủ động làm chuồng trại để chăn nuôi, tích cực chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi để dần chuyển từ “tự cung, tự cấp” sang tiếp cận mô hình sản xuất thương mại hàng hóa, cung ứng sản phẩm ra thị trường. Nhờ đó, ngày càng có nhiều hộ dân đã xóa được đói và giảm được nghèo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thượng tá Phạm Minh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ra Mai chia sẻ: “Thực hiện Quy chế phối hợp, trong thời gian qua, Đảng ủy đồn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Hằng tháng, Đảng ủy đồn đều kết luận từng nội dung, chỉ tiêu cụ thể, từ đó, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia phụ trách các thôn, bản và trực tiếp phụ trách các hộ gia đình một cách chặt chẽ. Đồng thời, căn cứ vào tình hình địa bàn để tổ chức thực hiện sát với thực tế, không rập khuôn, máy móc”.

Từ việc thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng Ra Mai và Đảng bộ 2 xã Thanh Hóa, Trọng Hóa đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thành Phú

Bình luận

ZALO