Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/07/2024 07:01 GMT+7

Hiệu quả từ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Biên phòng - Trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam luôn bám sát quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các mặt...

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, để huy động và tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ, BHXH Việt Nam luôn coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu, là đòn bẩy thúc đẩy việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ phát động, giai đoạn 2016-2020, BHXH Việt Nam đã thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng tướng Chính phủ phát động; phát động 2 phong trào thi đua theo giai đoạn, 5 phong trào thi đua thường xuyên và 10 phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với từng giai đoạn, nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành. Các phong trào thi đua yêu nước hàng năm, chuyên đề của BHXH Việt Nam luôn nhận được sự hưởng ứng của BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; được triển khai với nhiều hình thức phong phú.

Ngoài ra, các đơn vị trong ngành cũng chủ động phát động hàng chục phong trào thi đua chủ đề theo đợt nhằm tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi trong công chức, viên chức, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã thể hiện ngày càng rõ nét vai trò, thế mạnh vào việc góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Các phong trào thi đua yêu nước luôn đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn. Việc phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua, mục tiêu thi đua nhằm đảm bảo các phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực, không phô trương, hình thức. Mục tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành, với công việc hằng ngày của mỗi công chức, viên chức và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung để từ đó mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu thi đua đạt kết quả tốt nhất.

Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị

Từ nhận thức sâu sắc về vai trò, tác dụng to lớn của công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước trong ngành đã động viên, khích lệ công chức, viên chức toàn ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Đặc biệt, ban cán sự Đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại các đơn vị trong ngành căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm chủ yếu của ngành trong từng năm, từng giai đoạn để thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước.

Để thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua của ngành BHXH và của các đơn vị đã xác định rõ hơn về mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức các phong trào thi đua, trong đó nội dung quan trọng nhất để tổ chức phong trào thi đua là bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị để đề ra các phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra hàng năm hoặc từng thời điểm. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của ngành và của từng địa phương, đơn vị.

Ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua thường xuyên được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng lộ trình được giao. Đơn cử: Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT”; phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực Phong trào thi đua “Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017” (năm 2017); Phong trào thi đua “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” (năm 2018) và Phong trào thi đua “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam” và Phong trào thi đua “Công chức, viên chức Ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”...

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Thực hiện Chỉ thị số 18/CTT - TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở…

Các phong trào thi đua yêu nước của BHXH Việt Nam luôn bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao, đồng thời gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm hướng tới phục vụ tốt nhất người tham gia và hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, loại bỏ phiền hà, tiêu cực trong các mặt hoạt động nghiệp vụ của ngành.

Với sự triển khai quyết liệt, toàn diện, các phong trào thi đua do BHXH phát động và thực hiện giai đoạn 2016-2020 càng trở nên sinh động và hiệu quả, có ý nghĩa sâu sắc, đạt được những kết quả tích cực.

La Giang

Bình luận

ZALO