Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 15/06/2021 08:49 GMT+7

Hiệu quả từ chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 25.000 người dân tộc Khmer sinh sống, tập trung ở các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh. Những năm qua, nhờ thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nên đời sống người dân cải thiện rõ rệt.

Các chính sách hỗ trợ đã góp phần giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo. Ảnh: TTXVN

Từ năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Long có Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2020 (gọi tắt là Đề án) với tổng kinh phí trên 63,67 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.577 hộ (trong đó 50 hộ có nhu cầu về đất ở; 669 hộ có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất; 569 hộ có nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt; 289 hộ có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề). Mục tiêu là hướng người dân vươn lên thoát nghèo không trông chờ, ỷ lại, tăng cường chính sách cho vay, giảm cho không, lấy hộ nghèo làm chuẩn; nguồn vốn tập trung vào một số ngành nghề dễ tiếp cập đối với đồng bào dân tộc như: Nông nghiệp, mua phương tiện phục vụ sản xuất, buôn bán nhỏ, tạo việc làm..

Nhờ các chính sách hỗ trợ tạo động lực, nhiều hộ Khmer đã mạnh dạn thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó phát triển thành công nhiều mô hình kinh tế gia đình hiệu quả. Các hộ dân còn tích cực đóng góp ngày công, tài sản để cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi dần bộ mặt phum sóc.

Điển hình như ông Thạch Của, ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh trồng lúa, ông còn học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi lươn sinh sản và thương phẩm ở thời điểm mô hình này còn mới mẻ ở địa phương. Nhờ chịu khó học hỏi, ông thu được hiệu quả khá cao, nhờ vậy, không chỉ trả hết nợ vay ngân hàng, ông còn mua thêm 3.000m2 đất để mở rộng quy mô chăn nuôi theo chuỗi khép kín: Bò, trùn quế, lươn và cá để tận dụng nguồn thức ăn, giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận.

Ông Thạch Dương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát huy hiệu quả. Việc triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa phương thức sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã, ấp đặc biệt khó khăn gắn với thực hiện lồng ghép các chính sách an sinh xã hội khác như: Hỗ trợ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn xây dựng nông thôn mới… đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn có vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, có 17.405 hộ nghèo, chiếm 6,26%, đến năm 2020, số hộ nghèo chỉ còn 3.449 hộ, chiếm 1,16% số hộ toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm bình quân hằng năm từ 3-4%; hiện nay, toàn tỉnh còn 684 hộ dân tộc Khmer nghèo.

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế trong vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là dân tộc Khmer có phát triển nhưng còn chậm và không đều; mức sống của người dân còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; hộ nghèo đồng bào DTTS còn khá cao, một số hộ thoát nghèo thiếu bền vững, thiếu đất sản xuất, lao động không có việc làm còn nhiều.

“Do vậy, để người dân thực sự thoát nghèo bền vững, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; từng bước phát triển và nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS; giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS một cách bền vững. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025; duy trì thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh thực hiện và nhân rộng các mô hình hiệu quả; quan tâm đúng mức việc phát triển đảng viên là người DTTS; thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín, chức sắc, chức việc, cán bộ cốt cán trong vùng đồng bào DTTS, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Ông Thạch Dương nhấn mạnh.

Hồng Diễm

Bình luận

ZALO