Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 16/09/2021 04:54 GMT+7

Hiệu quả công tác dân vận trong xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020”, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có nhiều cách làm phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống ở địa bàn khó khăn.

Thiếu tá Lê Văn Dung, Bí thư Đảng ủy xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu động viên người dân địa phương trồng chuối hàng hóa. Ảnh: Viết Lam

Huyện Phong Thổ có 17 xã, thị trấn, trong đó, có 14 xã đặc biệt khó khăn, với 11 dân tộc cùng sinh sống. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc có sự thay đổi. Nhân dân tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt là sau khi có Quyết định số 132-QĐ/TU ngày 26-5-2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về ban hành Đề án “Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới của tỉnh, giai đoạn 2016-2020”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Phong Thổ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trong huyện.

Để đề án đi vào cuộc sống, huyện tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện; chỉ đạo 100% chi, đảng bộ học tập, tuyên truyền nội dung của đề án đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, ban hành chương trình công tác dân vận hàng năm, tập trung vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, các chương trình trọng điểm của địa phương.

Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đề án gắn với kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của khối dân vận các xã, thị trấn. UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện đề án và các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện hàng năm.

Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận dần được nâng cao. Trên địa bàn có nhiều cách làm mới, sáng tạo để vận động nhân dân chuyển từ tư duy sản xuất quy mô nhỏ lẻ tự cung, tự cấp sang sản xuất quy mô lớn, theo hướng hàng hóa. Đưa các loại giống có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, thâm canh; phục tráng một số giống lúa địa phương có giá trị kinh tế cao.

Hiện nay, cơ cấu cây trồng trong huyện có sự chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Trên địa bàn hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao trên cánh đồng Mường So, Khổng Lào với quy mô 80ha/vụ. Mở rộng diện tích trồng chè, nâng diện tích chè toàn huyện lên 269ha. Phát triển vùng trồng chuối tập trung theo hướng hàng hóa ở các xã: Huổi Luông, Ma Li Pho, Bản Lang, Hoang Thèn, Nậm Xe. Triển khai trồng mới, tăng diện tích một số loại cây như: mắc ca, sa nhân, nghệ, mía...

Chăn nuôi phát triển khá với tốc độ tăng đàn gia súc hằng năm trung bình 5%/năm. Tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân của huyện đạt 28 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 30,3% (giảm 12,6% so với năm 2015).

Viết Lam

Bình luận

ZALO