Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/09/2021 11:35 GMT+7

Hệ số niềm tin

Biên phòng - Nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIII đang có bước "chuyển giao" sang nhiệm kỳ QH khóa XIV. Tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII, cử tri được lắng nghe đầy đủ những trăn trở, chia sẻ của các đại biểu QH đại diện cho mình nói lên tiếng nói với cả nước. Xung quanh việc "giãi bày" với tất cả tấm lòng của mình, mà thực ra đó chính là "tự kiểm điểm" bản thân trong một nhiệm kỳ đối với sự tín nhiệm của cử tri. Dẫu có thể chỗ này, chỗ khác, lúc này, lúc khác, cử tri chưa thật hài lòng, nhưng "đánh giá cho chuẩn chỉ", những đại biểu được tín nhiệm "tiến cử" đã dồn toàn tâm, toàn ý vì đất nước và cử tri. Và qua đó, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước thực sự là của dân, vì dân; vì một đất nước dân chủ, công bằng, văn minh.

bi38_a1
Đại biểu của nhân dân phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn thách thức. Ảnh: CTV

Qua báo cáo kết quả nhiệm kỳ, cử tri cả nước cơ bản hài lòng với những nỗ lực, cố gắng của "cơ quan quyền lực" cao nhất mà mình đã tin tưởng, giao phó, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Có nhiều đại biểu đã cố gắng hết sức để có thể "truyền đạt" được ý nguyện của nhân dân, để từ đó, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành có những quyết sách kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, mong mỏi của cử tri cả nước.

Trong điều kiện đất nước còn  nhiều khó khăn, thách thức, các bộ luật, chế tài quản lý xã hội còn chưa hoàn chỉnh, đan xen quá nhiều lợi ích với nhau, sự dung hòa giữa lợi ích của cử tri và lợi ích quốc gia, dân tộc, nhất là "để hài lòng" cử tri quả là một thách thức không nhỏ đối với mỗi "đại biểu dân bầu".

Cả nước đang gấp rút chuẩn bị cho bầu cử đại biểu QH khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, những trăn trở, những "điều còn dang dở" của khóa XIII cũng đã được "giãi bày". Một vấn đề đặt ra là, tất cả cử tri đều mong muốn những trăn trở "dở dang" ấy sẽ được giải quyết trong nhiệm kỳ sắp tới. Và để được thế, từ cử tri khi cầm lá phiếu bầu cho người "tín nhiệm" đến người được cử tri tín nhiệm luôn chất vấn chính mình về những việc đã, đang và sẽ làm.

Dù làm gì hay nói gì, nếu mỗi cá nhân, đại biểu luôn đặt quyền lợi của cử tri, lợi ích của quốc gia, dân tộc, không "tơ hào" đến quyền lợi riêng tư thì mọi điều khắc sẽ thành. Khi lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc hòa quyện trong lợi ích của nhân dân, đó cũng chính là mục tiêu "tối thượng" của mọi quốc gia hướng đến. Đó chính là xây dựng một "Nhà nước kiểu mới", như Lê-nin đã nói, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Đại biểu của nhân dân phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn thách thức, một lòng vì nước, vì dân, chỉ "chăm chăm" một điều, dốc toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của quốc gia, dân tộc, vì sự dân chủ, công bằng, văn minh. Niềm tin vào một nhiệm kỳ QH mới với biết bao hy vọng của cử tri. Niềm tin ấy đã được cử tri gửi gắm từ những kết quả của nhiệm kỳ qua đạt được. Hệ số niềm tin sẽ được nâng lên "cấp số nhân" trong cử tri, khi ý nguyện của quốc dân về một quốc gia, dân tộc vững mạnh, trường tồn đã trải qua hàng ngàn năm xây dựng.

Lù Pò Khương

Bình luận

ZALO