Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/03/2023 03:26 GMT+7

Hà Tĩnh: Tập huấn chuyên sâu Luật Biên phòng Việt Nam

Biên phòng - Ngày 3-6, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Biên phòng Việt Nam và văn bản quy định chi tiết thi hành. Hội nghị tập huấn có sự tham gia của các báo cáo viên các sở, ban, ngành và BĐBP tỉnh Hà Tĩnh…

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Toàn

Tại Hội nghị, báo cáo viên BĐBP Hà Tĩnh đã giới thiệu, truyền đạt 2 chuyên đề về Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN).

Các báo cáo viên thạm dự đã được tiếp cận, nghiên cứu sâu về các nội dụng cơ bản của Luật BPVN như: Chính sách của Nhà nước về biên phòng (điều 3); Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng (điều 6); Nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân (điều 9); Về phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (điều 10); Nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng (điều 14) và quyền hạn của Bộ đội biên phòng (điều 15) và nội dung của Nghị định số 106/NĐ-CP như: Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng (điều 4); Phối hợp giữa các bộ và cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; Hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành và điều khoản chuyển tiếp (chương IV).

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Minh Toàn

Luật BPVN được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Luật gồm 6 chương, 36 điều. Trên cơ sở các điều khoản Luật BPVN, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ trì xây dựng và tham mưu cho chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành 2 nghị định và 2 thông tư quy định chi tiết.

Báo cáo viên BĐBP Hà Tĩnh truyền đạt Luật Biên phòng Việt Nam tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Minh Toàn

Để Luật BPVN được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, phát biểu tại hội nghị đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh mong muốn các báo cáo viên tham gia tiếp tục tích cực nghiên cứu nắm vững các nội dung tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân…

Minh Toàn

Bình luận

ZALO