Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 15/06/2021 08:16 GMT+7

Hà Tĩnh quán triệt Chỉ thị 01của Thủ tướng Chính phủ

Biên phòng - Ngày 22-1, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 112/2014/NĐ - CP; Nghị định số 71/2015/NĐ - CP; Chỉ thị số 01/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

ciz1wdqp9l-44645_1334353276130744322_1
Đại tá Đinh Văn Thỉ ,Trưởng phòng Pháp chế BĐBP phố biến, quán triệt các Nghị định của Chính phủ và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Minh Toàn

Tại hội nghị, Đại tá Đinh Văn Thỉ, Trưởng phòng Pháp chế BĐBP; Đại tá Đoàn Tòng, Trưởng phòng Cửa khẩu BĐBP đã phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21-1-2014 của Chính phủ Quy định về quản lý Cửa khẩu biên giới đất liền; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3-9-2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

rtiq8dk5zg-44645_2126719635645342271_2
 Đại tá Đoàn Tòng, Trưởng phòng Cửa khẩu BĐBP phố biến, quán triệt các Nghị định của Chính phủ và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Minh Toàn

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch số 732/KH-UBND ngày 22-12-2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mớí".

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã nêu bật tầm quan trọng của các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các thành viên tham dự Hội nghị cần tập trung nghiên cứu tài liêụ, tiếp thu nghiêm túc các Nghị định, chỉ thị của Chính phủ để nắm chắc và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

BĐBP tỉnh, các sở, ngành liên quan và các địa phương biên giới làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách trong phát triển KT-XH gắn với đảm bảo AN-QP trên địa bàn biên giới, vùng biển. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị định, chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh sát với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và các ngành liên quan thường xuyên phối hợp với địa phương duy trì tốt các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, quản lý hoạt động xuất, nhập, quá cảnh. BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị đinh, chỉ thị của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP về quy chế phối hợp để nắm chắt tình hình, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; phát huy hiệu quả công tác đối ngoại.

Minh Toàn

Bình luận

ZALO