Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 20/07/2024 12:49 GMT+7

Hà Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP

Biên phòng - Vừa qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2013-2018 và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.

Trong 5 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được trên 4.234 buổi cho 232.780 lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về văn hoá, du lịch, giữ gìn bản sắc dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan…

Những kết quả đạt được đã góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt 2 cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công hội thi bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với bảo vệ biên cương.

Về phương hướng trong thời gian tới, hai đơn vị thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới; triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, góp phần bảo tồn, phát huy, làm phong phú các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân, các dân tộc trong tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Nhân dịp này, hai đơn vị đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2018.

Kim Khánh

Bình luận

ZALO