Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 05:46 GMT+7

Góp ý tiêu chí xác định xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi

Biên phòng - Ngày 9-8, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020.

img-2772
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Theo thông tin tại hội thảo, qua 5 năm thực hiện các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn, KT-XH vùng dân tộc và miền núi đã đạt được những kết quả nhất định, khoảng cách phát triển giữa nhóm xã khu vực III với các nhóm xã khác đã được thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, vùng dân tộc và miền núi hiện nay vẫn là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện về cơ sở vật chất còn yếu kém, đời sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn nhiều khó khăn; việc tiếp tục xác định các thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), phân định các xã theo trình độ phát triển sẽ là cơ sở quan trọng để hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách, nhằm tập trung đầu tư, hỗ trợ để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và các xã trong vùng.

Theo đó, việc xây dựng tiêu chí xác định thôn ĐBKK và xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020 tiếp tục dựa trên mức độ khó khăn và trình độ phát triển của các xã nhằm thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp với từng khu vực. Tiêu chí xác định thôn ĐBKK được lựa chọn theo tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều là tiêu chí chính, đồng thời bổ sung các tiêu chí phụ khác phản ánh được mức độ khó khăn của thôn để xác định thôn ĐBKK. Tiêu chí để phân loại xã lấy cơ sở chủ yếu là tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và tỷ lệ thôn ĐBKK trên địa bàn xã, đây là tiêu chí bắt buộc. Đồng thời bổ sung một số tiêu chí cơ bản khác phản ánh được trình độ phát triển của xã.

Theo thông tin từ Hội thảo, tiêu chí xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020 cơ bản kế thừa các tiêu chí giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, mức độ nghèo, cận nghèo sẽ sử dụng chuẩn nghèo đa chiều, đồng thời loại bớt một số chỉ tiêu không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc khó đo đếm, kiểm tra. Tiêu chí giai đoạn 2016-2020 cũng có một số thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi ở các địa phương.

Đối với các thôn, xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thấp hơn sẽ xét thêm các yếu tố đặc trưng của vùng dân tộc và miền núi để đảm bảo sự phát triển. Riêng đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của thôn, xã để xác định là thôn, xã ĐBKK cần quy định thấp hơn các vùng khác do quy mô số hộ cao gấp 2 đến 3 lần so với các vùng khác.

Được biết, dự thảo sẽ được áp dụng với các thôn, bản, làng, xóm, ấp, tổ dân phố… thuộc vùng dân tộc và miền núi; vùng đồng bằng có đông đồng bào DTTS sống thành cộng đồng; các xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc và miền núi; vùng đồng bằng có đông đồng bào DTTS sống thành cộng đồng.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, các đại biểu cơ bản đồng tình và nhất trí với việc xây dựng tiêu chí xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020 và đề nghị: Việc xây dựng các tiêu chí nên bám sát Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các tiêu chí phải đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ hướng dẫn và dễ thực hiện; việc quy định lại tỷ lệ hộ DTTS phải phù hợp với tình hình thực tế, nên phân theo vùng; cần chỉ rõ đối tượng, phạm vi áp dụng các tiêu chí trong quyết định; xem xét lại việc sử dụng số liệu tuyệt đối trong dự thảo; cân nhắc bổ sung các xã, thôn thuộc đường biên giới…

 Bình Minh

Bình luận

ZALO