Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 09:48 GMT+7

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần II

Biên phòng - Ngày 16-7, tạI Hà Nội. Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ II, năm 2020.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị. Ảnh: Linh Đan

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Dự thảo Báo cáo đã thể hiện và khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS, nhưng cũng cần bổ sung nội dung thể hiện những đóng góp của đồng bào DTTS trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) rõ nét và đầy đủ hơn.

Một số đại biểu cũng đề xuất, cần bổ sung thêm các kết quả đạt được từ việc thực hiện các chính sách dân tộc; khẳng định rõ hơn vai trò của cấp ủy ở vùng DTTS và miền núi… Bổ sung thêm các nội dung có tính quốc tế; đánh giá sâu sắc hơn về nội dung đoàn kết; nêu được vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện tính toàn diện nhất; cân nhắc đưa ra con số so sánh, đánh giá giữa giai đoạn 2011 - 2020 với giai đoạn 2001 - 2010 về mọi mặt, mọi lĩnh vực; thể hiện rõ hơn nội dung hòa nhập và phát triển…

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp cho tiêu đề báo cáo; bố cục các phần, mục; câu từ, nội hàm, ý nghĩa, hình thức thể hiện nội dung…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT gợi mở để Dự thảo báo cáo hoàn thiện hơn, cần tập trung vào những nội dung: Bổ sung nội dung khẳng định sự đóng góp của đồng bào các DTTS đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; bổ sung thêm tính quốc tế, mối quan hệ quốc tế; đánh giá kết quả Đại hội các dân tộc cấp tỉnh, huyện và tổng hợp vào Báo cáo toàn quốc….

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II, năm 2020 có bố cục 2 phần: Phần thứ nhất - Đánh giá kết quả chủ yếu của công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2020; phần thứ hai - Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030. Nội dung trong các phần đều đánh giá chi tiết, đầy đủ các kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời thể hiện rõ các mục tiêu tổng quát, cụ thể đến năm 2030. Dự thảo báo cáo trình Đại hội có đề cập đậm nét về vai trò nòng cốt của BĐBP trong vấn đề tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vùng DTTS và miền núi triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc, tôn giáo góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tạo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

Linh Đan

Bình luận

ZALO