Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 02:36 GMT+7

Giữ vững trận địa, chính trị tư tưởng trong Quân đội

Biên phòng - Sáng 6/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; các đại biểu cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu là cán bộ chính trị chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trình bày báo cáo kết quả CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2023, trong đó nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2023; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, chỉ đạo toàn quân quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là các văn bản mới ban hành. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Kịp thời đề xuất kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, cơ quan chính trị các cấp. Tham mưu ban hành các văn bản và hướng dẫn triển khai nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế khuyết điểm, giải quyết những vụ việc tồn đọng; chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được nâng lên.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Hồng Pha

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn; công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Hoạt động của các tổ chức quần chúng sáng tạo, hiệu quả. Công tác phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, địa phương tiếp tục được tăng cường; đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực CTĐ, CTCT được tiến hành chủ động, đúng định hướng chính trị. Tiến hành hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ.

Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng.

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm; đề xuất, bổ sung một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Hội nghị xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận và công tác thông tin đối ngoại; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh phong trào đua Quyết thắng; xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh.

Triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trình bày báo cáo kết quả CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Hồng Pha

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Phối hợp triển khai thực hiện hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong QĐND Việt Nam.

Triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng. Xem xét xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm đúng quy định.

Quán triệt, thực hiện hiệu quả các quy chế, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ; tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý cấp chiến dịch, chiến lược; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ quản lý theo quy định; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung; kiện toàn, sắp xếp cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp. Tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan theo kế hoạch.

Triển khai toàn diện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện, mục tiêu, đối tượng cảnh vệ; điều tra, xác minh, kết luận các vụ án, vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, chỉ thị, kế hoạch về công tác dân tộc, tôn giáo.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; thực hiện hiệu quả hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động Đại hội Đoàn Quân đội lần thứ X, Chương trình hành động của phụ nữ Quân đội 5 năm (2021-2026); tổ chức tốt đại hội công đoàn cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Tiến hành hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực CTĐ, CTCT. Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các cơ quan, đoàn thể, cấp ủy đơn vị, địa phương. Giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, thông tin đối ngoại. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử CTĐ, CTCT; bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Đại tướng Lương Cường yêu cầu thời gian tới cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chú trọng nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động, nhạy bén tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội, Đại tướng Lương Cường chỉ rõ, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời cấp ủy các cấp cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương vừa qua.

Đại tướng Lương Cường lưu ý, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội phải được đặc biệt chú trọng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là trong dịp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp sắp tới; từng cấp ủy, tổ chức Đảng phải thực sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu làm tiền đề vững chắc xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; đẩy mạnh phong trào thi đua, dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, chỉ thị, kế hoạch về công tác dân tộc, tôn giáo.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO