Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/03/2024 03:54 GMT+7

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng

Biên phòng - Năm 2019 đi qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phấn khởi, tự hào với những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được. Chính trị xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, khí thế đổi mới, sáng tạo được lan tỏa sâu rộng; đồng thuận xã hội được củng cố. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay”.

d604_7d
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa

Bên cạnh những thuận lợi cũng những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã giành được thì tình hình thế giới, khu vực vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường; “chủ nghĩa đơn phương, một cực” đang chi phối, tác động tiêu cực đến nền an ninh chính trị thế giới; nhiều vấn đề về an ninh truyền thống và phi truyền thống đang trở thành mối đe dọa sự ổn định, phát triển của các quốc gia và toàn cầu. 

Mặt khác, trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng chính là thời điểm các thế lực thù địch, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá về tư tưởng, chính trị, công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng có ý nghĩa sống còn là xây dựng và bảo vệ Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa quốc gia, dân tộc ngày càng cường thịnh với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua đã được Đảng ta thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đã đạt được nhiều kết quả cực kỳ quan trọng. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được tăng cường; nhiều cán bộ đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao, cán bộ đã nghỉ hưu, cán bộ trong các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật, sĩ quan cấp tướng… bị xử lý kỷ luật và truy tố trước pháp luật với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và “vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân…”.

Để tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành sứ mệnh cao cả mà cả dân tộc giao phó thì một vấn đề cốt lõi là phải giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Thực tế hiện nay cho thấy có một bộ phận đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao đang có sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng ta đã chỉ rõ, trong các suy thoái của đảng viên thì suy thoái về chính trị là nguy hiểm nhất, nghiêm trọng nhất. Chính sự suy thoái về chính trị, người đảng viên đã từng bước phản bội lại chính lý tưởng của mình, không xác định rõ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của mình. Họ mơ hồ về lập trường giai cấp và bản chất của Đảng, không giữ vững lập trường tư tưởng, giao động, từ bỏ trách nhiệm thiêng liêng của người đảng viên, từ đó dẫn đến các căn bệnh như công thần, vô cảm, vô trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng…, thậm chí còn hùa theo những quan điểm, tư tưởng tiêu cực, phản động. Những vụ việc xử lý đối với cán bộ, đảng viên trong thời gian qua là những bài học sâu sắc về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Vì vậy, đại hội Đảng các cấp chính là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để mỗi đảng viên, tổ chức Đảng tự xốc lại đội ngũ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình để nâng cao sức mạnh của Đảng. Cùng với việc đề cao tự phê bình và phê bình, đại hội Đảng các cấp cần tiếp tục khẳng định và tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, nhất là người đứng đầu, người có trách nhiệm cao trong tổ chức đảng. Chỉ có như vậy thì tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng mới thực sự hiệu quả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Để củng cố và xây dựng Đảng vững mạnh thì xây dựng nền tảng đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng viên là vô cùng quan trọng. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; sự trỗi dậy của “chủ nghĩa cá nhân” dẫn đến tha hóa, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm… đã và đang để lại những hậu quả tai hại. Đảng ta đã nhận rõ và kiên quyết đấu tranh. Đại hội Đảng các cấp cần tiếp tục đề cao việc học tập và thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có đạo đức, trí tuệ, được nhân dân tín nhiệm, quý trọng và giúp đỡ. Đó cũng là nền tảng chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng mà đại hội Đảng các cấp cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc để xứng đáng với vai trò, sứ mệnh của một đảng cầm quyền, đưa đất nước ngày càng văn minh, hiện đại. 

Để thấm nhuần nền tảng tư tưởng đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình tâm niệm và rèn luyện, phấn đấu không ngừng.

Một mùa Xuân nữa lại về trên quê hương, đất nước tươi đẹp của chúng ta. Với niềm tin và hi vọng, hẳn mỗi chúng ta đều mong ước và tin tưởng chắc chắn rằng năm 2020, đất nước ta gặt hái thêm nhiều thành tựu mới; lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng càng được củng cố vững chắc; thành công của đại hội Đảng các cấp sẽ mang đến những thắng lợi mới, vận hội mới cho non sông, đất nước ta trong hành trình đến vinh quang, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tích nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh và nhắc nhở: “Mỗi người chúng ta cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng và danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là đối với mỗi cán bộ, đảng viên”.

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn

Bình luận

ZALO