Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 25/02/2024 09:26 GMT+7

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện

Biên phòng - Xác định rõ tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những năm qua, Đảng ủy Hải đoàn 48 BĐBP đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: CTV

Hải đoàn 48 BĐBP là đơn vị cơ động chiến đấu trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, với chiều dài bờ biển hơn 900km.

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, khu vực biên giới biển đơn vị phụ trách có nhiều diễn biến phức tạp, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta khai thác thủy hải sản trái phép, thăm dò dầu khí vẫn diễn ra. Đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thêm vào đó, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển được giao, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bộ luôn được Ban Thường vụ, Đảng ủy lãnh đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết TW4, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi có Nghị quyết TW4, Đảng ủy Hải đoàn 48 BĐBP đã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua quán triệt, học tập, triển khai thực hiện, đại đa số cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp luôn đề cao vai trò, trách nhiệm trong giáo dục, rèn luyện gắn với việc “tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trong đơn vị, vì vậy, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hàng năm, mọi cán bộ, đảng viên đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu phù hợp với cương vị công tác. Các tổ chức đảng kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đã chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (27 biểu hiện); chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục sửa chữa.

Sau kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, cán bộ chủ trì và từng cán bộ, đảng viên viết cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết làm cho mọi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, chấp hành và thực hiện tốt các quy chế, quy định, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo chuyển biến trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp.

Đảng ủy Hải đoàn 48 BĐBP thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện. Vì vậy, đã làm chuyển biến tích cực về tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, tạo động lực để cán bộ, đảng viên toàn đơn vị tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Hải đoàn 48 BĐBP đã kịp thời chấn chỉnh những cấp ủy, chi bộ và một số cấp ủy viên là cán bộ chủ trì trong việc duy trì các chế độ nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện.

Nhận rõ tính chất nguy hiểm của biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 48 BĐBP đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, đặc biệt nhận thức đúng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh, khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, không thể hiện rõ lập trường, quan điểm trước những hành vi tiêu cực, hoặc thờ ơ, không dám đấu tranh với sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nét nổi bật nhất của việc gắn kết thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là hàng năm, cán bộ, đảng viên đều thực hiện đăng ký những việc làm cụ thể, phù hợp với công việc chuyên môn của bản thân và đơn vị. Trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng hằng năm đều có quy định rõ việc gắn trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Sau kiểm điểm, tập thể, cá nhân có hạn chế, thiếu sót phải xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục theo định kỳ; Ban Thường vụ Đảng ủy Hải đoàn đã chỉ đạo các chi, đảng bộ phân công cấp ủy viên kèm cặp, giúp đỡ những đảng viên có mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Nội dung kiểm điểm của tập thể và cá nhân năm sau phải đánh giá rõ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra năm trước trên ba mức độ: cơ bản đã khắc phục được, khắc phục được một phần, chưa khắc phục được; đồng thời, nêu rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục tiếp theo.

Ngoài ra, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy còn tiến hành kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân có vấn đề nổi cộm, chấp hành các quy định không nghiêm, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chiến sĩ để xảy ra vi phạm kỷ luật... Thông qua việc kiểm điểm, đã giúp cho mỗi tập thể, cá nhân nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tự kiểm điểm, tự phê bình, đồng thời, thông qua các ý kiến góp ý để nhìn nhận lại những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, từ đó, xây dựng biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao, đảm bảo sự đoàn kết, dân chủ và thống nhất trong nội bộ đơn vị.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thường vụ, Ban chỉ huy Hải đoàn nhận thấy, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tuy được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng, nhưng chưa thường xuyên, liên tục, có nội dung chưa thật phong phú, đa dạng, phù hợp.

Việc quản lý, nắm bắt tình hình chính trị nội bộ, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ của cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị có lúc còn sơ hở, để cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa thực sự tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; tính đấu tranh phê bình và tự phê bình còn hạn chế, ngại va chạm, nể nang, né tránh. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ có 8 cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật.

Với chủ trương, biện pháp đúng, tinh thần trách nhiệm cao, việc gắn kết giữa thực hiện Nghị quyết TW4 với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Hải đoàn 48 BĐBP đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong công tác xây dựng Đảng bộ TSVM, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo.

Đại tá Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 48 BĐBP

Bình luận

ZALO