Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 23/09/2023 10:39 GMT+7

Giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển

Biên phòng - Trong 10 năm qua, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, BĐBP Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, góp phần thiết thực giữ vững chủ quyền vùng biển, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới (KVBG) biển, cửa khẩu cảng, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hải đội 2, BĐBP Ninh Bình thường xuyên chú trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Quốc Việt

KVBG biển do BĐBP Ninh Bình quản lý gồm 3 xã Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung và thị trấn Bình Minh; có chiều dài bờ biển là 28,41km và khu vực vùng bãi bồi ven biển rộng khoảng 7.000ha. Toàn bộ KVBG biển hiện nay đã và đang được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Ninh Bình đầu tư một số công trình dự án quan trọng cho quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Ninh Bình cho biết, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả quan trọng. Đảng ủy BĐBP Ninh Bình đã xây dựng các chương trình hành động phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể trong triển khai, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh cụ thể hóa các nội dung nghị quyết thành các biện pháp công tác, nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh KVBG biển của tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được BĐBP Ninh Bình chú trọng, đề cao, triển khai kịp thời, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia. Tiêu biểu như triển khai có hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân xây dựng phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”…

Cùng với đó, BĐBP Ninh Bình tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng KVBG biển ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xây dựng, triển khai nhiều đề án phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó có nhiều công trình, dự án do BĐBP Ninh Bình làm chủ đầu tư, góp phần xây dựng KVBG biển ngày càng phát triển.

BĐBP Ninh Bình cũng duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình”, hiện tại, có 25 cán bộ, đảng viên phụ trách 115 hộ gia đình với gần 800 nhân khẩu KVBG biển; thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo “Tiết học tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho học sinh trên địa bàn KVBG biển”; tổ chức các buổi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, công tác biên phòng cho 650 lượt cán bộ xã, dân quân tự vệ; tuyên truyền cho các chức sắc tôn giáo, tổ chức 145 hội nghị tuyên truyền về biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo, tuyên truyền pháp luật theo hình thức trực tuyến, trực tiếp cho trên 16.500 lượt người; cấp phát trên 20.000 tờ rơi, 1.800 đĩa DVD và nhiều tài liệu tuyên truyền về Trường Sa, Hoàng Sa...

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Ninh Bình luôn coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đề cao vai trò nêu gương; tổ chức có nền nếp, chế độ sinh hoạt dân chủ, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở. Qua đó, kịp thời giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Trong 10 năm qua, đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP Ninh Bình tham gia giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Hằng năm, các hoạt động và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong BĐBP Ninh Bình được tiến hành sâu rộng, hiệu quả, thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách là cán bộ con thương binh, con liệt sĩ đang công tác trong BĐBP tỉnh; tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 với trên 600 suất quà, tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, BĐBP Ninh Bình tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, tiếp tục tham mưu có hiệu quả việc củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở KVBG biển, cửa khẩu cảng.

Quốc Việt

Bình luận

ZALO