Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/10/2021 08:16 GMT+7

Giới thiệu ông Trần Đại Quang để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Biên phòng - Sáng 25-7, Quốc hội (QH) tiếp tục chương trình làm việc, nghe Chủ tịch QH thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

8mvj_tran-dai-quang-3
Đồng chí Trần Đại Quang được giới thiệu để QH bầu vào chức vụ Chủ tịch nước. Ảnh: V.H

Theo Tờ trình nhân sự bầu Chủ tịch nước số 6/QH - 14, ngày 23-7-2016 của UBTVQH nêu rõ, căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức QH; căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 02-NQ/TW ngày 8-7-2016; căn cứ Điều 31 Nội quy kỳ họp QH, UBTVQH trình QH xem xét bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước XHXHCN Việt Nam tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Trần Đại Quang

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật học, Đại học An ninh. Học vị: Tiến sĩ. Học hàm: Giáo sư. Lý luận chính trị: Cao cấp. Ngày vào Đảng: 26-7-1980. Đại biểu Quốc hội Khóa XIII.

Đồng chí Trần Đại Quang từng giữ các chức vụ: Tháng 7/1972-1975: Học viên Trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Tháng 10/1975–tháng 6/1987: Cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị I, sau tách thành Cục Bảo vệ Chính trị II, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Tháng 6/1987 – tháng 6/1990: Trưởng phòng Tham mưu và Trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Tháng 6/1990–tháng 9/1996: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Tháng 9/1996–tháng 10/2000: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an. Tháng 10/2000–tháng 4/2006: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; được phong cấp hàm Thiếu tướng (2003); được phong học hàm Phó giáo sư (2003).

Tháng 4/2006–1/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được phong cấp hàm Trung tướng (2007); được phong học hàm Giáo sư (2009).

Từ tháng 1/2011 đến 8/2011: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 8/2011 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI, XII), Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; được phong cấp hàm Thượng tướng (2011), Đại tướng (2012); Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 4-2016, Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII bầu đồng chí Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Viết Hà

Bình luận

ZALO